Ετικέτα: συνεδρίαση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΣΤΟΝ ΗΜΙΘΑΝΗ “ΦΙΛΟΔΗΜΟ” ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ την 10η του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα...

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

19 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ     Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και του άρθρου 67 του Ν.3852_2010, σας καλούμε την 21η του μήνα Δεκεμβρίου ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (πρώην...

ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ 46(!) ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ       “Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του    ΔΑΠΠΟΣ  την  17η   του μηνός   Δεκεμβρίου  2018, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  : 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...