ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΟ ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΟ Τ.Σ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

 

 

Saliveros_p_exo_gonia copy “Στην Έξω Γωνιά Θήρας   την 2α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 1900, κατόπιν της αριθ. 6/29-1-2016 πρόσκλησης του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών υπήρξαν τρεις παρόντες, συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους το Τοπικό Συμβούλιο Έξω Γωνιάς Θήρας.
Κατ αρχήν ο Πρόεδρος καλωσόρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χάλαρη Γεώργιο επικεφαλής του συνδυασμού «Ενωτική πορεία» και τον ευχαρίστησε για την παρουσία του.
Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα και λήφθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο Αίτημα κας ΔΗΜΑ Μαρίας.
Ο Πρόεδρος, αφού κήρυξε την έναρξη συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο θέμα, είπε:
Την 17-12-1962 ο Ηλίας Γρηγορίου Πούλης είχε δωρίσει στην Κοινότητα Έξω Γωνιάς μία αίθουσα σπηλιά με πατητήρι στη θέση «κάναβες», έχουσα κοινή είσοδο με τη λοιπή ιδιοκτησία του για να κατασκευαστεί ομβροδεξαμενή. Η ομβροδεξαμενή παραμένει αχρησιμοποίητη επί πολλά χρόνια αφού οι ανάγκες του χωριού καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η ιδιοκτησία της Κοινότητας έχει έκταση 277,50 τ.μ.
Την 7-2-1977 ο ως άνω δωρητής μετεβίβασε στην Αρτεμία Γαλαίου ένα ερειπωμένο τελείως δωμάτιο, μία υπόσκαφη σπηλιά και μία παλαιά δεξαμενή ύδατος μπαζωμένη με κοινή εξωθύρα και αυλή με την ιδιοκτησία της Κοινότητας. Το ακίνητο αυτό, την 7-11-1996 έγινε γονική παροχή στην κόρη της ιδιοκτήτριας Μαρία, σύζυγο Δημητρίου Δήμα. Σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα της ΔΗΜΑ το μεν οικόπεδο είναι 77,87 τ.μ., η υπόσκαφη σπηλιά 82,04 τ.μ. και το ερειπωμένο δωμάτιο 14,37 τ.μ. Στο τοπογραφικό διάγραμμα υπάρχει η παρατήρηση ότι η αυλή του ακινήτου είναι και δουλεία διόδου για την ιδιοκτησία της Κοινότητας και το δώμα της ιδιοκτησίας της Κοινότητας είναι δουλεία διόδου της ως άνω.
Κατά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου μας την 14/10/2014 συζητήθηκε το αίτημα της ΔΗΜΑ για τη συντήρηση του κοινοτικού ακινήτου που συνορεύει με το δικό της και σε αρνητική περίπτωση να μελετηθεί το ενδεχόμενο αγοράς από το Δήμο του ακινήτου της ή της πώλησης του ακινήτου του Δήμου, επικαλούμενη επικινδυνότητα του κτιρίου. Έκτοτε η ΔΗΜΑ Μαρία επανέρχεται με νεότερες αιτήσεις της.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 15644/4-11-2014 έγγραφο μας απήντησε ότι το καλοκαίρι του 2013 «διαπιστώθηκε η κατάρρευση μέρους της πρόσοψης της ιδιοκτησίας της ΔΗΜΑ Μαρίας και όχι της ιδιοκτησίας του κοινοτικού ακινήτου. Η επικινδυνότητα της πρόσοψης και της εισόδου του υπόσκαφου που οδηγεί στη δεξαμενή της Τ.Κ. Έξω Γωνιάς – η οποία είναι εγκαταλελειμμένη και ασυντήρητη- οφείλεται στο άνωθεν πρανές, το οποίο κα χρήζει περαιτέρω αποκατάστασης και αντιστήριξης….». Τελειώνοντας, μας γνωρίζει ότι σε ενδεχόμενη κατάρρευση του πρανούς άνωθεν του υπόσκαφου ιδιοκτησίας της Τ.Κ. Έξω Γωνιάς, δεν είναι επαρκές το ποσό των 3.000 Ε που είχε προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Κοινότητας.
Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14-12-2015 λήφθηκε η 469/2015 απόφαση (πρακτικό 24/2015) για την αναβολή συζήτησης του θέματος της εκποίησης του εν λόγω κοινοτικού ακινήτου.
Προ ημερών υπήρξε πληροφορία ότι ενδεχόμενα να ενδιαφέρεται και η ΔΕΥΑΘ.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Να σταλεί αντίγραφο του παρόντος στη ΔΕΥΑΘ και, αν προχωρήσει στη βελτίωση της ύδρευσης του χωριού, να της παραχωρηθεί το κοινοτικό ακίνητο.
Β. Σε ενδεχόμενη περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΔΕΥΑΘ εντός μηνός, να επανέλθουμε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για την ακριβή αποτύπωση και εκτίμηση του Κοινοτικού ακινήτου. Προτείνεται δε η εκποίηση με δημόσιο πλειστηριασμό και με το τίμημα της εκποίησης να ενισχυθεί αποκλειστικά και μόνο το τεχνικό πρόγραμμα του χωριού για την εκτέλεση του κοινωφελούς έργου της αποκατάστασης κοινοτικών δρόμων που σήμερα δεν είναι δυνατή η διέλευση.
Γ. Προτείνεται όπως στην επιτροπή εκτίμησης του ακινήτου συμμετάσχει ο Τοπικός Σύμβουλος Ρούσσος Παναγιώτης.
ΘΕΜΑ 2ο Σήμανση εσωτερικού δρόμου από τη στάση της Έξω Γωνιάς προς τον οικισμό «Περιβόλια» στο ύψος της οικοδομής Μάινα.
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 2ο θέμα υπενθύμισε ότι κατά τη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της 1-12-2015 (2ο θέμα πρακτικού 11/2015) αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθεί από το Δήμο η κατάλληλη σήμανση στο τμήμα του δρόμου από τη στάση της Έξω Γωνιάς προς τον οικισμό «Περιβόλια» στο ύψος της οικοδομής Μάινα μέχρις ότου καλυφθούν οι λακκούβες με μπετόν προς αποφυγή ζημιών στα διερχόμενα οχήματα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ζητηθεί η σήμανση του κινδύνου διέλευσης οχημάτων προς αποφυγή ατυχήματος μέχρι την επιδιόρθωση του δρόμου.
ΘΕΜΑ 3ο Εργασίες αποκατάστασης του πρώην Κοινοτικού κτιρίου.
Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι την 18-12-2015 κλήθηκε από κατοίκους της περιοχής πάνω από την Εκκλησία του Προφήτη Ηλία οι οποίοι διαμαρτύρονταν γιατί το συνεργείο αποκατάστασης του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος προέβαινε σε διαπλάτυνση του δρόμου που διέρχεται πάνω από την εκκλησία αυτή προς το υπό επισκευή κοινοτικό κτίριο.
Την 21-12-2015 κάτοικοι της περιοχής επέδειξαν μικροζημίες στους τοίχους των ιδιοκτησιών τους από τη διέλευση του μηχανήματος μεταφοράς μπαζών καθώς και ζημίες στον πλακόστρωτο δρόμο. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο κίνδυνος να πλημμυρίσει το οίκημα που βρίσκεται κάτω από την τελευταία αριστερή στροφή στην άνοδο του υπόψη δρόμου προς το κοινοτικό κτίριο εξ αιτίας καθίζησης του οδοστρώματος από τη διέλευση του τροχοφόρου μηχανήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, με το 84/21-12-2015 έγγραφό μας ζητήσαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όπως επιληφθεί άμεσα.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το αριθ. 16402/24-12-2015 έγγραφο μας απέστειλε την αριθ. 16427/24-12-2015 οδηγία της Υπηρεσίας αυτής προς την ανάδοχο κοινοπραξία. Αναγιγνώσκονται τα σχετικά έγγραφα.
Μετά από διαλογική συζήτηση υιοθετείται η ενέργεια της Τοπικής Κοινότητας.
ΘΕΜΑ 4ο Χώρος στάθμευσης στο Πτωχοκομείο

 

Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι με το 2/11-1-2016 έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία επανήλθε στο αντικείμενο του θέματος, σημειώνοντας ότι:
– το Διοικητικό του Συμβούλιο του Πτωχοκομείου Θήρας κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος (αριθ. 217 πρακτικό της 13-7-1998) αποφάσισε ομόφωνα «τη παραχώρηση μέρους του οικοπέδου για τη κατασκευή χώρου στάθμευσης για ενενήντα εννέα (99) έτη, τα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου να καλυφθούν από την Κοινότητα Έξω Γωνιάς, ο κάτωθεν του χώρου στάθμευσης χώρος είναι δυνατόν να διαμορφωθεί από τη Κοινότητα ως χώρος αποθήκης για τις ανάγκες του ιδρύματος και η διαμόρφωση του όλου χώρου να γίνει βάσει μελέτης από αρχιτέκτονα – μελετητή». Ακολούθως η Τοπική Κοινότητα, επικαλούμενη το ως άνω παραχωρητήριο, με το 9/18-3-2003 έγγραφό της ζήτησε από το Δήμο την επιχωμάτωση και τοποθέτηση προστατευτικών στο χώρο. Επειδή δεν υπήρξε ενέργεια του Δήμου, το Πτωχοκομείο Θήρας απέστειλε προς αυτόν το 10/18-7-2011 έγγραφο στο οποίο σημείωσε ότι παρήλθε αρκετός χρόνος και ο χώρος παραμένει αδιαμόρφωτος και έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, παρακαλώντας για άμεσες ενέργειες.
– Στο 6ο θέμα του 4/2014 πρακτικού συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα «α. – για το θέμα της διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης των οχημάτων στο Πτωχοκομείο να ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η κατάρτιση μελέτης για αντιστήριγμα και διαμόρφωση του χώρου. Αν ήθελε κριθεί σκόπιμο από την Τεχνική Υπηρεσία, να ζητήσουμε και σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου».
– Με το αριθμ. 65/2-10-2015 έγγραφό μας προς την Τεχνική Υπηρεσία επανήλθαμε στο αίτημά μας πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την αποστολή αντιγράφου του παρόντος στην Τεχνική Υπηρεσία, απαιτώντας την άμεση ανταπόκρισή της προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των μονίμων κατοίκων της περιοχής. Κατόπιν αυτού θα προβούμε στην ανάλογη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος.

 

ΘΕΜΑ 5ο Διαμόρφωση κοινοτ. υδατοδεξαμενών στο δυτικότερο μέρος του χωριού.
Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το θέμα ανέφερε ότι η ΔΕΥΑΘ εξέδωσε την από 5-1-2016 διακή-ρυξη για την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής προυπολογισμού 110.700 Ε δυτικότερα από τις ήδη υπάρχουσες στο δυτικό μέρος του χωριού. Τη μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής και την κατάρτιση σχεδίων διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου είχε αποφασίσει και το Τοπικό Συμβούλιο (θέμα 1ο πρακτικό 3/2011). Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην καλαίσθητη εμφάνιση του χώρου επί του επιπέδου πάνω από τις δεξαμενές, η ασφαλής χρήση αυτού ως χώρου στάθμευσης καθώς και η κατάλληλη διαμόρφωση της πρόσβασης προς αυτόν καθώς και από το χώρο στάθμευσης προς τον οικισμό του χωριού.
Μετά από διαλογική συζήτηση το Τοπικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη διαβίβαση του παρόντος στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την κατάρτιση τεχνικής μελέτης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Άννα Θεολόγου, υπάλληλος του Δήμου Θήρας, για την τήρηση του πρακτικού.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *