ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΜΕ ΘΗΡΑΣ

ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ