ΨΗΦΙΣΜΑ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΕΑ 8-9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

 

 

img_31731Στην Κέα στις 8 & 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 9ο Συνέδριο Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων, όπου αναδείχθηκαν μεταξύ άλλων τα κυριότερα θέματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και τους πολίτες των Κυκλάδων.

 

Στο παρόν ομόφωνο ψήφισμα περιγράφονται συνοπτικά τα παρακάτω θέματα για τα οποία ζητείται η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Υπουργών:

 

 

1. Νησιωτικότητα

Παρά τη συνταγματική επιταγή, αλλά και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα  των νησιών, ουδέποτε υπήρξε συντονισμένη πολιτική και λήψη μέτρων για την άμβλυνση των ανισοτήτων σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Αντίθετα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η νησιωτική περιφέρεια βάλλεται πανταχόθεν με αποτέλεσμα την κατάλυση του όρου «νησιωτικότητα» και τη ραγδαία επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των πολιτών των νησιών. Ζητούμε την άμεση κατάρτιση εθνικού σχεδίου για τη νησιωτικότητα και τη θέσπιση κινήτρων και μέτρων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των νησιών μας.

2. Φ.Π.Α.

Δεδομένου ότι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αντίθετα επέφερε συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων και έπληξε την ανταγωνιστικότητα, ανεξάρτητα της όποιας λήψης μέτρων για τη νησιωτικότητα, ζητούμε την επαναφορά του καθεστώτος μειωμένου Φ.Π.Α. για τα νησιά, σε εφαρμογή της ισχύουσας Ευρωπαϊκής οδηγίας.

 

 

3. Φορολογικά – Ασφαλιστικά Θέματα

Με δεδομένη τη δυσκολία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις υψηλές και συνεχώς αυξανόμενες, ήδη δυσβάστακτες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτα επιβαρυντικές για την επιβίωση της επιχειρηματικότητας που εκπροσωπούμε, ζητούμε πέρα της μείωσης τους, ρεαλιστικές ρυθμίσεις οι οποίες να διαμορφώνονται σε αριθμό δόσεων πολύ μεγαλύτερο από τον ισχύοντα και πάντα σε συσχετισμό με το ύψος των εισοδημάτων τους και των οικογενειακών αναγκών των φορολογουμένων και ασφαλισμένων, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχική δραστηριότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων. Ζητούμε επίσης, απόδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε φορολογουμένους και ασφαλισμένους με ρυθμισμένες οφειλές χωρίς παρακράτηση.

4. Αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών, της έλλειψης των υποδομών & περιορισμός της Γραφειοκρατίας.

Η έλλειψη υποδομών σε συνδυασμό με την αποψίλωση των υπηρεσιών του Νομού Κυκλάδων και η υποστελέχωση των εναπομεινάντων εξ’ αυτών συνέβαλε στην επιδείνωση της καθημερινότητας επιχειρηματιών και πολιτών. Ζητούμε (α) τη μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μειωθεί αντίστοιχα η ανάγκη φυσικής παρουσίας και συναλλαγής επιχειρηματιών και πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς μέσω της ηλεκτρονικοποίησης τουλάχιστον των εντελώς απαραίτητων συναλλαγών και (β) την παροχή κινήτρων για τη στελέχωση των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των διοικητικών υποχρεώσεων των Κυκλαδιτών (π.χ. ΟΑΕΕ, ΕΟΤ-ΠΥΤ κ.ά).

 

5. Υγείαomilia-tou-proedrou-tou-eboroepangelmatikou-syllogou-thiras-nomikou-nikolaou-sto-9o-synedrio-ton-eborikon-stin-kea

Τα προβλήματα του τομέα της υγείας στο Νομό Κυκλάδων, το δεύτερο σε επισκεψιμότητα τουριστικό προορισμό της χώρας, αποτελούν λόγο ντροπής για την πολιτεία. Η ανικανότητα αντιμετώπισης έστω και των βασικών αναγκών στα νησιά μας  σε συνδυασμό με τα ελλείμματα στον τομέα των συγκοινωνιών υποβαθμίζουν δραματικά το βιοτικό μας επίπεδο, αλλά και την αξία του τουριστικού μας προϊόντος. Επιπλέον είναι διάχυτη η απογοήτευση αλλά και η αγανάκτηση των ασφαλισμένων, λόγω του ότι στην πραγματικότητα οι υπέρογκες εισφορές τους δεν έχουν καμία ανταποδοτικότητα στην πράξη. Ζητούμε  να ενταθούν οι προσπάθειεςαναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας ,ώστε να ικανοποιηθεί το αυτονόητο, αξιοποιώντας ακόμα και τις προσφορές των ιδιωτών δωρητών.

 

6. Ακτοπλοϊκό

Σε αντιδιαστολή με τη συνταγματική επιταγή, τα περισσότερα νησιά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ακτοπλοϊκής διασύνδεσης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα κεντρικά λιμάνια. Ζητούμε τη ριζική αναθεώρηση του ακτοπλοϊκού χάρτη των Κυκλάδων. Επίσης, τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων των άγονων γραμμών με το σύστημα κορμού  με ακτινωτές συνδέσεις με όλα τα νησιά. Την αναθεώρηση του κανονισμού ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με γνώμονα και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Εφαρμογή της απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας ΑΡΙΘ. 323.1/02/15 -3.4.2015 που ορίζει τις ανώτατες τιμές εισιτηρίων επιβατών κι αυτοκινήτων.

 

7. Θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού & παραεμπορίου

Σε μια εποχή που το ποσοστό από τα όποια κέρδη που διεκδικεί το Κράτος από κάθε επιχείρηση είναι υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, είναι εξοργιστικά άδικο να συνυπάρχουν νόμιμες και παράνομες δραστηριότητες με την ανοχή και την αδιαφορία του  των περισσοτέρων ελεγκτικών μηχανισμών. Στις παράνομες αυτές δραστηριότητες εντάσσονται εκτός από τις παραεμπορικές δραστηριότητες – που πλέον περιλαμβάνουν και προϊόντα του πρωτογενούς τομέα – και η παράνομη ενοικίαση σπιτιών, αλλά και η παροχή αδήλωτων υπηρεσιών που στο σύνολό τους μειώνουν δραματικά την ανταγωνιστικότητα των νομίμως επιχειρούντων. Ζητούμε να επιδειχθεί η απαραίτητη πολιτική βούληση ώστε να εξαλειφθεί  το φαινόμενο αυτό που μαστίζει διαχρονικά τη νόμιμη δραστηριότητα.

8. Θέματα ΕΣΠΑ & Ανάπτυξης

Ως γνωστόν, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στερείται πόρων λόγω κατάταξής της στις περιοχές υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Καλούμε την Πολιτεία να στηρίξει τις προσπάθειες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία που προέκυψε για μεγάλο αριθμό νησιών των Κυκλάδων.

* Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων της περιοχής μας δεν έχει πρόσβαση σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νησιών λόγω των απαγορευτικών για αυτές κριτηρίων αλλά και της πολυπλοκότητας των οδηγών υλοποίησης.

* Ζητούμε τη διαμόρφωση τόσο το χρηματοδοτικού όσο και του νομικού πλαισίου με σκοπό την τουριστική και όχι μόνο αξιοποίηση των παραδοσιακών οικισμών των νησιών (μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων LEADER- ΕΣΠΑ κ.λ.π.) προκειμένου να διασωθούν από την αλλοίωση, την εγκατάλειψη και το μαρασμό και να αποτελέσουν σημεία επιχειρηματικής  και  τουριστικής  δραστηριότητας.

* Ζητούμε την άμεση κατάρτιση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδίου για το νησιωτικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε ομηρία επί σειρά ετών. Την επαναφορά σε διαβούλευση του σχεδίου των μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής τωνπεριοχών, εντός και εκτός οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα πολεοδομική, περιβαλλοντική και φυσική ικανότητα κάθε νησιού ξεχωριστά.

 

 

9. Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Ζητάμε όπως προωθηθεί άμεσα προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο των εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και των δικαιούχων των πνευματικών και συγγενικών  δικαιωμάτων χωρίς άλλες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις από τρίτους.

 

 

 

Οι Σύνεδροι – Εκπρόσωποι των Επαγγελματικών Φορέων

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΔΡΟΥ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ»

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΕΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΙΦΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *