ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

 

  «Ομόφωνα εγκρίθηκε το “Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Θήρας για το 2021” από την Τουριστική Επιτροπή»

 

Με αποκλειστικό θέμα την συζήτηση και την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής για το 2021, συνεδρίασε διαδικτυακά η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Θήρας.

Προεισαγωγικά, ο Δήμαρχος προέβη σε συνοπτική αποτίμηση της περσινής τουριστικής περιόδου τονίζοντας ότι “παρά τις τρομακτικές δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία του covid-19, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, και το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας που επεδείχθη από όλους, η Σαντορίνη έμεινε όρθια και ενίσχυσε την τουριστική της εικόνα παγκοσμίως”.

Στην εισήγηση που ακολούθησε συνέχεια ο Δήμαρχος παρουσίασε το Πρόγραμμα της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Θήρας για το 2021. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του τουριστικού brand Σαντορίνη με την ανάδειξη της μοναδικότητας του νησιού, σε όσο το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς επισκέπτες, χρησιμοποιώντας κατάλληλα όλα τα εργαλεία που παρέχει σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία.

Παρουσιάστηκαν οι κύριοι άξονες του προγράμματος και οι δράσεις που αφορούν σε όλους τους τομείς της τουριστικής δραστηριότητας και αναδεικνύουν τον πλούτο και την ποικιλομορφία των τουριστικών προϊόντων που προσφέρει η Σαντορίνη.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει η επικοινωνιακή πολιτική είναι η ορθή και τεκμηριωμένη προβολή, ότι η Σαντορίνη αποτελεί πιστοποιημένα έναν ασφαλή υγειονομικά προορισμό. Εξέχουσας σημασίας παράγοντας στην επιτυχία του προγράμματος είναι και η ολοκλήρωση των αναγκαίων τουριστικών υποδομών που καθιστούν ανταγωνιστικό έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό όπως η Σαντορίνη.

– Στις ειδικότερες κατευθύνσεις του προγράμματος περιλαμβάνονται, η σταδιακή αλλά γρήγορη μετάβαση της Σαντορίνης στην ψηφιακή εποχή με έμφαση στην πράσινη ενέργεια και στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών της πόρων.

– Τονίστηκε ότι κατά τη σύνταξη του προγράμματος ελήφθησαν υπόψην οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επικρατούν ακόμη στην παγκόσμια τουριστική αγορά, οι “αντοχές” του προϋπολογισμού του Δήμου αλλά και η ανάγκη προετοιμασίας και ετοιμότητας για την μετά covid εποχή.

 Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται με κανόνα την ευελιξία ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα κι επιτυχημένα στις εξελίξεις, παρέχοντας ασφαλή κι εγγυημένα αποτελέσματα. Η Σαντορίνη ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκόσμιας εμβέλειας καλείται να υλοποιήσει για φέτος, ένα πιλοτικό στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης κορυφαίου προορισμού με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Ο Δήμος Θήρας συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Τουρισμού στην κατάρτιση ενός σημαντικού Σχεδίου Νόμου που αφορά ακριβώς τους Τουριστικούς Προορισμούς Παγκόσμιας Εμβέλειας, οι οποίοι στο εξής θα χαρακτηρίζονται ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει για κάθε έναν προορισμό τη δημιουργία ενός Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (Destination Management Organization) καθώς και την ίδρυση Τοπικού Τουριστικού Παρατηρητηρίου.

 Οι σημαντικότερες δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας είναι οι ακόλουθες :

Α. Έρευνα αξιολόγησης του τουριστικού προορισμού Σαντορίνη και διακρίβωση των προτιμήσεων και της ικανοποίησης των επισκεπτών των νησιών του Δήμου Θήρας.

Ανάθεση έρευνας, προκειμένου να αποτυπώνονται τα προφίλ των επισκεπτών, η ταξιδιωτική τους συμπεριφορά, ο βαθμός ικανοποίησης από την παραμονή τους στο νησί, τα κριτήρια και τα κίνητρα των επαναλαμβανόμενων επισκεπτών κλπ.

Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία θα ανατεθεί σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και την αναβάθμιση της συνολικής εικόνας του προορισμού.

Β.  Ανάθεση έργου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ.

Ανάθεση του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον Δήμο σε ζητήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και μάρκετινγκ μέσω social media και web site.

O Δήμος στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει στην διάθεσή του την ανασχεδιασμένη αισθητικά και λειτουργικά διαδικτυακή πύλη Santorini.gr.

Εντός του έτους θα παραληφθεί και το έργο του ψηφιακού ξεναγού. Έτσι ο Δήμος θα διαθέτει δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ενημέρωσης των δυνητικών επισκεπτών.

Ο ανάδοχος του έργου της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ άλλων θα αναλάβει: α) την δημιουργία, παρακολούθηση και υποστήριξη λογαριασμών σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής προβολής cpc (coast per click) όπως Google Ad Words και Facebook ads για λογαριασμό του Δήμου, β) δημιουργία – αναδιαμόρφωση, ενημέρωση και παρακολούθηση social media channels όπως Facebook, Instagram, you tube κ.α.

 

Γ. Υλοποίηση πλάνου ψηφιακή διαφήμιση (digital media plan)

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων ψηφιακής προβολής και δημοσιότητας του προορισμού με στόχευση τις αγορές εξωτερικού, αξιοποίηση συγχρόνων ψηφιακών μέσων, αξιοποίηση του videο marketing, υιοθέτηση  συγχρόνων τάσεων προώθησης και προβολής του προορισμού μέσω της αφηγηματικής προσέγγισης (story telling) και διεξαγωγή διαγωνισμών μέσω κοινωνικών δικτύων.

Δ. Καμπάνια δημοσιότητας και προβολής του προορισμού.

Διαφημιστικές καταχωρήσεις και προβολή μέσω ΜΜΕ διεθνούς και πανελλαδικού βεληνεκούς. Προβολή του προορισμού σε inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών καθώς  και έντυπα ακτοπλοϊκών εταιριών. Διαφημιστική καμπάνια  στις αρχές της τουριστικής περιόδου σε επιλεγμένους πολυσύχναστους χώρους π.χ. Μετρό Αθήνας.

Ε. Ενέργειες και δράσεις δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Συμμετοχή της Σαντορίνης σε καινοτόμες προωθητικές δράσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό (π.χ. εκδηλώσεις προώθησης εναλλακτικού τουρισμού, ημέρες γαστρονομίας, εκδηλώσεις προβολής σε μεγάλα εμπορικά κέντρα).

Φιλοξενία στη Σαντορίνη Ελλήνων και ξένων διαμορφωτών της κοινής γνώμης             (opinion leaders), όπως δημοσιογράφων του τουριστικού ρεπορτάζ, bloggerς, travel traders, αλλά και προσωπικοτήτων παγκόσμιας εμβέλειας στα πλαίσια της διοργάνωσης press και fam trips ( ταξίδια εξοικείωσης και γνωριμίας).

ΣΤ. Συμμετοχή σε Εκθέσεις.

Ο Δήμος Θήρας προγραμματίζει να συμμετέχει και το 2021 σε διεθνείς και εγχώριες  τουριστικές εκθέσεις σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σχεδιάζεται η συμμετοχή στις παρακάτω εκθέσεις:

International Tourismus Borsa 2021 (ITB) στο Βερολίνο 9-12   Μαρτίου.

Borsa internationale del tourismo 2021 στο Μιλάνο, εντός  του Μαΐου.

World travel market 2021 (wtm) στο Λονδίνο 1-3 Νοεμβρίου.

Philoxenia στην Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο.

Athens international tourism expo 2021 στην Αθήνα το Νοέμβριο.

 Η συμμετοχή στις εκθέσεις θα πραγματοποιηθεί αναλόγως των συνθηκών, είτε με φυσικό τρόπο, είτε διαδικτυακά.

Ζ. Έντυπο προωθητικό υλικό και ψηφιακές προωθητικές ενέργειες

Επανασχεδιασμός και επανεκτύπωση του γενικού εντύπου προβολής του νησιού στα Αγγλικά. Εκτύπωση θεματικών φυλλαδίων – Πολιτισμός – Δραστηριότητες – Γαστρονομία. Προβολή σε τουριστικά ειδησεογραφικά site τον Μάρτιο και τον Απρίλιο με καταχώρηση άρθρων για την Σαντορίνη και στην συνέχεια προώθησή τους μέσω ψηφιακών καναλιών π.χ. newsletter, Facebook, twitter.

  1. Αναμνηστικά δώρα

Προμήθεια αναμνηστικών προϊόντων τα οποία θα διανέμονται στις τουριστικές εκθέσεις, στις εκδηλώσεις και θα προσφέρονται σε προσκεκλημένους του νησιού. Φέτος έχουμε στόχο να συνδυάσουμε τα αναμνηστικά δώρα με την προβολή και διάδοση της Παραδοσιακής Σαντορινιάς μουσικής.

Θ. Συνέδρια –Εκδηλώσεις

Οργάνωση εκδηλώσεων με αντικείμενο τον θεματικό τουρισμό και την διαχείριση του πολιτιστικού μας προϊόντος.

Ι. Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης «Σαντορίνη, Τουρισμός όλο το χρόνο»

Με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου θέλουμε να δώσουμε έμφαση στον τουρισμό εμπειρίας, ενισχύοντας τον θεματικό τουρισμό στους τομείς εκείνους που θα μας επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου «τουρισμός όλο το χρόνο». Για την συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος θ΄ αναζητήσει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εξειδικευμένου, στον τομέα αυτό, προσώπου.

     Στη συνέχεια της συνεδρίασης έλαβαν το λόγο τα μέλη της επιτροπής και κατέθεσαν ιδιαίτερα αξιόλογες και ενδιαφέρουσες απόψεις τόσο για την προετοιμασία και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν εν όψει της νέας τουριστικής περιόδου όσο για την ενίσχυση του προγράμματος τουριστικής προβολής.

     Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Δήμαρχος στην εισήγηση του χαρακτηρίστηκε από όλους ολοκληρωμένο και καινοτόμο, με όραμα και στόχους και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή.

     Σημαντική, τόσο για το χαρακτηρισμό του υψηλού επιπέδου της σύσκεψης όσο και για τις πληροφορίες που παρουσίασε, ήταν η συμμετοχή του Ακαδημαϊκού κ. Χαραλάμπου Ρούσσου, ο οποίος μετάφερε τα τελευταία δεδομένα της επιδημιολογίας και την ταχύτητα των εμβολιασμών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι όλα εξαρτώνται από την συμπεριφορά των πολιτών αυτό το διάστημα στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων και οδηγιών.

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *