Ο Μ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο Π. ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ

 

 

 

 

“Στη Θήρα σήμερα 29η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στο γραφείο του Πτωχοκομείου Θήρας.
Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., παρευρίσκεται ο κ. Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συζήτηση του θέματος:
ΘΕΜΑ 1ο : Ομόφωνα το Δ.Σ επανέλαβε την πρόταση για την αναπλήρωση μέλους Δ.Σ.(μετά την παραίτηση του κ. Παρασκευά Σαλίβερου) και ανάληψη των καθηκόντων Διευθυντή από τον κ. Εμμανουήλ Πέτρου Λειβαδάρο, ο οποίος αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του συμβουλίου, δέχτηκε την θέση του μέλους Δ.Σ. και Διευθυντού και ζήτησε την στενή συνεργασία όλων των Μελών του Δ.Σ.. Κατόπιν τούτων,
I η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ως εξής:
1) Πρόεδρος; Σεβ/τος Επιφάνιος, Μητροπολίτης Θήρας
2) Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκός
3) Διευθυντής: Εμμανουήλ Λειβαδάρος
4) Ιωάννης Σιγάλας
5) Χαράλαμπος Δρόσος
6) Δημήτριος Γκινοσάτης
7) Ματθαίος Σαλίβερος
8 Ιωάννης Ζώρζος
9) Αριστείδης Χλωρίδης
10) Αιδ. Εμμανουήλ Λειβαδάρος
Το Δ.Σ. αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθυντή στον κ. Εμμανουήλ Π. Λειβαδάρο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *