ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΕΙΠΟΥΝ

ΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΣΤΑ ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΚΤΩΛΟΥ

 

 

 

 

  Όποιος δει την επίσημη ανάρτηση της ΑΕΜΥ στη “Διαύγεια”, θα καταλάβει πως το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, έχει τόσα λεφτά που δεν έχει τι να τα κάνει. Η μόνιμη ετήσια επιχορήγηση, μαζί με τα έσοδα από τις υπηρεσίες που προσφέρει δείχνουν πως η υγειονομική μονάδα του νησιού κολυμπάει σε έναν πακτωλό χρήματος. Σύμφωνα με την ανάρτηση ΑΔΑ:985ΘΟΡΡ3-Ε1Υ, το Νοσοκομείο αναμένεται το 2023 να καταγράψει έσοδα της τάξης των 7.770.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα του, θα είναι πολύ λιγότερα, όπως προκύπτει από τους πίνακες.

Δηλαδή;. Για το Νοσοκομείο “λεφτά υπάρχουν”, αλλά μάλλον στην ΑΕΜΥ δεν ξέρουν καλό κολύμπι και έτσι κινδυνεύει το “υγειονομικό διαμάντι” να βουλιάξει στα ήρεμα νερά του οικονομικού του Πακτωλού. Και βέβαια το ερώτημα, τι γίνονται τα χρήματα που δεν δαπανώνται για τις τεράστιες ανάγκες σε προσωπικό, είναι αφελές. Επιστρέφουν πίσω.

Λεφτά έχουμε, να είχαμε και γιατρούς!. 

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/985%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%951%CE%A5?inline=true

 

ΕΣΟΔΑ

1) Πωλήσεις Υπηρεσιών (λογ/σμός 73)
Η κατανομή στο έτος έχει γίνει σύμφωνα με την αναμενόμενη επισκεψιμότητα.
Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών 2.770.000,00 €.
2) Επιχορηγήσεις (λογ/σμός 74)
Η τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και
γενικών εξόδων ανέρχεται σε 5.000.000,00 € με ισόποση κατανομή σε όλους τους μήνες
του έτους.
3) Έσοδα παρεπομένων ασχολιών (λογ/σμος 75)
Έχουν προϋπολογισθεί έσοδα από την ενοικίαση του κυλικείου του νοσοκομείου
σύμφωνα με το υφιστάμενο μισθωτήριο ισόποσα μέσα στο δωδεκάμηνο.
Σύνολο εσόδων από παρεπόμενες ασχολίες 30.000,00 €.

 

ΕΞΟΔΑ

 

1) Αμοιβές και Έξοδα προσωπικού (λογ/μός 60)
Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 3.563.000,00 € και έχει
κατανεμηθεί ισόποσα μέσα στους μήνες του έτους. Όπως στην Π.Ο.Χ έτσι και στο Γ.Ν.
Θήρας δεν έχουν συμπεριληφθεί η αμοιβές του επικουρικού προσωπικού που έχει
προσληφθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19 του οποίου η θητεία έχει παραταθεί μέχρι 31/12/2023.
2) Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (λογ/μός 61)
Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος αμοιβών και εξόδων τρίτων ανέρχεται σε
1.255.000,00 € κατανεμημένο σύμφωνα με τις υφιστάμενες συμβάσεις αλλά και τις
ανάγκες των τμημάτων.
3) Παροχές Τρίτων (λογ/σμός 62)
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει έξοδα που αφορούν :
– σε δαπάνες φωτισμού, ύδρευσης , τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικών, επισκευών και
συντηρήσεων κτιρίων, μηχανημάτων, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού, οι οποίες
έχουν κατανεμηθεί με βάση την κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών κατά το έτος 2022
– σε ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τη λήξη των υφιστάμενων συμβάσεων.
Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος παροχών τρίτων ανέρχεται σε 708.000,00€.
4) Διάφορα Έξοδα (λογ/σμός 64)
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιλαμβάνει έξοδα που αφορούν σε δαπάνες μεταφορών
,οδοιπορικά και έξοδα ταξιδιών προσωπικού, δαπάνες δημοσίων σχέσεων, αγορά εντύπων
και γραφικής ύλης , συνδρομές , αγγελίες και διάφορα έξοδα και έχουν κατανεμηθεί
σύμφωνα με την κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών κατά το προηγούμενο έτος.
Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος διαφόρων εξόδων ανέρχεται σε 57.000,00 €.
5) Τόκοι και συναφή Έξοδα (λογ/μός 65)
Στον κωδικό έχει επιμερισθεί δαπάνη ύψους 4.000,00 € που αφορά κυρίως σε έξοδα
τραπεζών και προμήθειες είσπραξης εσόδων με τη χρήση πιστωτικών καρτών σύμφωνα.
6) Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα (λογ/σμός 81.00)
Το ποσό είναι προϋπολογιστικό, ανέρχεται σε 20.000,00 € και έχει κατανεμηθεί ανάλογα
με το προϋπολογιζόμενο κόστος σε κάθε τρίμηνο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *