ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Υ.Ε

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ