ΝΕΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ ΑΕΜY- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΕΩΡΓΙΝΗΣ

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΡΟΥΣΣΟΣ -ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

 

 

 

 

Γεωργίνης Γεώργιος, Ιατρός Ορθοπεδικός-Πρόεδρος Δ.Σ ΑΕΜΥ

“Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.).

Η σύνθεση, του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΥ ΑΕ, έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Γεωργίνης Γεώργιος, Ιατρός Ορθοπεδικός

Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αθανασίου Γεωργία, Φαρμακοποιός

Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα διοίκησης του Γ.Ν Θήρας
Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Αντιπρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα διοίκησης του Γ.Ν Θήρας
Πανοτόπουλος Χαράλαμπος, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα που αφορούν τα προαναχωρησιακά κέντρα και τις δομές ψυχικής υγείας που εποπτεύονται και λειτουργούν από την Α.Ε.Μ.Υ.
Αθανασιάδης Σταύρος, Οικονομολόγος

Λοιπά Τακτικά Μέλη
Παγκαλίδης Κύρος, Αρχιτέκτονας (Σαντορίνη)
Παπαντωνόπουλος Μιχαήλ, Ψυχολόγος
Ρούσσος Μιχαήλ, Δικηγόρος(Σαντορίνη)