ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ