ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: ΚΑΡΕΚΛΑΔΕΣ (ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ) ΝΑΙ-ΡΟΚΑΔΕΣ (ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ) ΟΧΙ

ΕΝΑ ΥΕΡΟΧΟ ΜΠΑΧΑΛΟ

 

 

   “Ανοικτοί και κλειστοί χώροι λειτουργούν με τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

 • Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
 • Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι
 • Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
 • Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
 • Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
 • Ειδικώς στην περίπτωση των κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου
 • Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με self test).

Αναλυτικότερα… 

Τα υπαίθρια και κλειστά κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά ως αμιγείς χώροι, με 85% πληρότητα και θα δέχονται μόνο καθήμενους, όπως μόνο καθήμενους θα δέχονται συνολικά όλοι οι χώροι ψυχαγωγίας. 

 
 
 

Οι υπόλοιποι υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, θέατρα, σινεμά κλπ), εκτός από τα γήπεδα, όταν λειτουργούν ως αμιγείς, θα μπορούν να έχουν 85% πληρότητα, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Όταν λειτουργούν ως μικτοί χώροι τότε προβλέπεται εκτός από υποχρεωτική χρήση μάσκας:

 
 • 75% Πληρότητα για χώρους <1000 καθήμενων
 • 70% Πληρότητα για χώρους <5000 καθήμενων
 • 65% Πληρότητα για χώρους <15000 καθήμενων

Επιπλέον των κέντρων διασκέδασης, όλοι οι κλειστοί χώροι θα λειτουργούν ως αμιγείς (θα δέχονται δηλαδή μόνο εμβολιασμένους 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση και νοσήσαντες), με πληρότητα 85%. Η χρήση μάσκα σε θέατρα και σινεμά θα είναι υποχρεωτική, ενώ οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση self test από τους γονείς. Στα πανηγύρια επιτρέπονται μόνο οι καθήμενοι και απαγορεύεται ο χορός.

Οι έλεγχοι

Για την είσοδο σε έναν χώρο μόνο για εμβολιασμένους απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Κατά την είσοδο σε καταστήματα, θα πραγματοποιείται έλεγχος με το CovidFree Gr app με επίδειξη ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Τον έλεγχο θα πραγματοποιεί το προσωπικό του καταστήματος. Οι πολίτες τρίτων χωρών επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης της χώρας τους. Οι ανοιχτοί χώροι εστίασης – καφέ, μπαρ, εστιατόρια- θα λειτουργούν με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

 •  

Υγειονομικοί κανόνες λειτουργίας

Αμφότεροι ανοικτοί και κλειστοί χώροι λειτουργούν με τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

 • Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
 • Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι
 • Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
 • Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
 • Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
 • Ειδικώς στην περίπτωση των κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου
 • Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με self test)”.
 
 

 

 
 
 
 
 

Για τις δεξιώσεις και τη λειτουργία των καφέ – εστιατορίων των ξενοδοχείων

 

Οι υπόλοιποι υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας και εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, θέατρα, σινεμά κλπ), εκτός από τα γήπεδα, όταν λειτουργούν ως αμιγείς, θα μπορούν να έχουν 85% πληρότητα, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Όταν λειτουργούν ως μικτοί χώροι τότε προβλέπεται εκτός από υποχρεωτική χρήση μάσκας:

 
 • 75% Πληρότητα για χώρους <1000 καθήμενων
 • 70% Πληρότητα για χώρους <5000 καθήμενων
 • 65% Πληρότητα για χώρους <15000 καθήμενων

Επιπλέον των κέντρων διασκέδασης, όλοι οι κλειστοί χώροι θα λειτουργούν ως αμιγείς (θα δέχονται δηλαδή μόνο εμβολιασμένους 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση και νοσήσαντες), με πληρότητα 85%. Η χρήση μάσκα σε θέατρα και σινεμά θα είναι υποχρεωτική, ενώ οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση self test από τους γονείς. Στα πανηγύρια επιτρέπονται μόνο οι καθήμενοι και απαγορεύεται ο χορός.

Οι έλεγχοι

Για την είσοδο σε έναν χώρο μόνο για εμβολιασμένους απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Κατά την είσοδο σε καταστήματα, θα πραγματοποιείται έλεγχος με το CovidFree Gr app με επίδειξη ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Τον έλεγχο θα πραγματοποιεί το προσωπικό του καταστήματος. Οι πολίτες τρίτων χωρών επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης της χώρας τους. Οι ανοιχτοί χώροι εστίασης – καφέ, μπαρ, εστιατόρια- θα λειτουργούν με βάση τα ισχύοντα πρωτόκολλα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Διαβάστε επίσης: 

Υγειονομικοί κανόνες λειτουργίας

Αμφότεροι ανοικτοί και κλειστοί χώροι λειτουργούν με τους κάτωθι υγειονομικούς όρους:

 • Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια
 • Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής
 • Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι
 • Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών
 • Τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
 • Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό
 • Ειδικώς στην περίπτωση των κλειστών χώρων, υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου
 • Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με self test).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *