ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΛΣΤΑΤ

 

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ανακοινώνει

 

 

 

 

Φωτογραφία, Αρχείου

“Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) της ΕΛΣΤΑΤ για τις
διενεργούμενες από αυτή στατιστικές εργασίες ή έρευνες για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 – Απριλίου
2022, πρέπει να υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 21ης
Ιουλίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 23ης Αυγούστου 2021.

 

Έργο του Ιδιώτη-Συνεργάτη (ΙΣ) είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Η εργασία εκτελείται εκτός γραφείου, κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις, χωρίς υποχρέωση τήρησης ωραρίου
εργασίας. Η απασχόληση αυτή, δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης για
όσους παράλληλα εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Η αμοιβή του Ιδιώτη-Συνεργάτη (ΙΣ) γίνεται ανάλογα με τον
αριθμό των πλήρως και ορθά συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που παραδίδει έγκαιρα και δεν προβλέπεται
καμία άλλη αμοιβή για μετακινήσεις εκτός του νησιού μόνιμης διαμονής και προτίμησης που δηλώνει.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), έχουν μόνο ιδιώτες και ιδιωτικοί
υπάλληλοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου, ηλικίας από 18
έως 67 ετών.

 

Για τους ανέργους που εγγραφούν στο μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ εφόσον θα απασχοληθούν ως Ιδιώτες
Συνεργάτες, μόνος αρμόδιος για θέματα διατήρησης καθεστώτος ανεργίας είναι ο ΟΑΕΔ.
Υπάλληλοι (μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου Χρόνου) Δημοσίων Υπηρεσιών,
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α και λοιπών Δημοσίων Οργανισμών, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο μητρώο.

 

 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επικείμενης Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, η οποία θα
διενεργηθεί κατά το έτος 2021 από 23/10/2021-23/11/2021, θα καταρτιστεί ειδική εφαρμογή υποβολής
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μέσω της εφαρμογής αυτής οι υποψήφιοι Ιδιώτες Συνεργάτες θα μπορούν, πέραν
των ερευνών που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή και
στην ανωτέρω Απογραφή. Οι Τομεάρχες της Απογραφής Κτιρίων, αλλά και όσοι δεν επελέγησαν στο Μητρώο
Τομεαρχών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΙΣ, εφόσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) θα υποβληθούν από τους
ενδιαφερόμενους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Iδιώτες – Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ») η οποία
περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις. Πριν την υποβολή της αίτησής τους,
όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (στον σύνδεσμο: https://www.statistics.gr/el/statistical-interviewers), η οποία περιέχει
σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής
Κυκλάδων στα τηλέφωνα 2281082332, 2281085134, 2281085129.
Από την Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής Κυκλάδων”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *