Η ΕΣΘΠ ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων ενημερώνει προς τους Παραγωγούς – μέλη της ότι ο καιρός ευνοεί την προσβολή από περονόσπορο στους αμπελώνες της ΘΗΡΑΣ

Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επεμβάσεις με θειικό χαλκό η ψεκασμό με χαλκούχα σκευάσματα».