ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

Σ.Ε.Τ.Υ.Νο.Κ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

kentro_ygeias_setynok Με το νόμο 4368/Φ.Ε.Κ.21/21-02-16, με την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ν.Θήρας, καταργείται το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Οι υπάλληλοι έχουν στη διάθεσή τους περιθώριο δύο μηνών για να δηλώσουν αν επιθυμούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ή όχι . Στο Κ.Υ. Σαντορίνης στάλθηκε έντυπο από την 2η Υ.Π.Ε. στις 14-03-16, θέτοντας όριο για την απάντηση αυτή μέχρι τις 19-03-16. Σε συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον πρόεδρο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν , ο ίδιος ο υπουργός βεβαίωνε ότι το έγγραφο αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά θα σταλεί διευκρινιστική εγκύκλιος στους υπαλλήλους του κέντρου υγείας για ενημέρωσή τους. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Οι υπάλληλοι εξακολουθούν να παραμένουν σε άγνοια και σύγχυση, αφού δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Αναμένουμε να δοθεί απάντηση σε σειρά ερωτημάτων όπως :

1.Η προθεσμία των δύο μηνών που παρέχεται στους εργαζόμενους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου όπως αυτός ορίζει ;

2. Σε περίπτωση μη αποδοχής των υπαλλήλων μεταφοράς τους στο νοσοκομείο, έχουν το δικαίωμα επιλογής άλλης θέσης εργασίας;

3. Έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας, 2ης Υ.Π.Ε. και Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.;

4. Τι προβλέπεται για τη μεταφορά του αρχείου του Κέντρου Υγείας Θήρας, την καταγραφή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών;

5. Τι προβλέπεται για τους αγροτικούς και Επικουρικούς ιατρούς που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας;

6. Τι προβλέπεται για τους συνυπηρετούντες υπαλλήλους;

7.Ποιο είναι το μισθολογικό καθεστώς που θα εφαρμόσει η Α.Ε.Μ.Υ. αφού η πληρωμή των εφημεριών, υπερωριών του προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της;

8. Ο Γενικός Διευθυντής του Γ.Ν.Θήρας θα είναι πρόσωπο που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς του νοσοκομείου, προστατεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και των ασθενών ή θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της Α.Ε.Μ.Υ.;

9.Οι προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου που θα πραγματοποιηθούν από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. , θα είναι αξιοκρατικές ή θα καταδυναστεύσουν τους κρατικούς υπαλλήλους αφού προκηρύσσονται θέσεις διευθυντών διαφόρων τμημάτων;

10.Πότε θα εκδοθεί η διευκρινιστική εγκύκλιος που θα ξεκαθαρίζει τις συνθήκες εργασίας , την υπηρεσιακή και μισθολογική ένταξη και εξέλιξη καθώς και τα εργασιακά δικαιώματα των υπό μεταφορά υπαλλήλων;

Παρατηρείται δε, το φαινόμενο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να είναι καλύτερα πληροφορημένα, εκθειάζοντας την Α.Ε.Μ.Υ., και κάνοντας μηδενική αναφορά στους υπαλλήλους του Κέντρου Υγείας Θήρας ,ξεχνώντας ότι τόσα χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με φιλότιμο και σε δύσκολες εργασιακές συνθήκες , υπέρ του πολίτη του νησιού.

Επιβάλλεται να διευκρινιστούν όλα αυτά τα ζητήματα άμεσα ώστε να μην βρεθεί κανείς υπάλληλος προ τετελεσμένων γεγονότων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *