ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΣΠΙΣΤΟΥΣ: ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

185 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

 

νοσοκομειο_18_ΜΑΡ_2016_ΠΟΛΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

νοσοκομειο_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΕΜΥ