ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΠΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗ, ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙΣ;

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕ Ο Γ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ

 

 

ATHINIOSΤο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να κάνουν προτάσεις για την ενοικίαση κοινόχρηστων χώρων που βρίσκονται σε λιμενικές ζώνες. Υπάρχει όμως ένας όρος, για τον οποίο δόθηκε μάχη από τον πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Τον παραθέτουμε αυτούσιο από ανακοίνωση του Δ.Λ.Τ.Θ : «[…] Ως εκ τούτου, επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν εγκρίνει αποφάσεις παραχώρησης Κοινόχρηστων χώρων,  εφ όσον υπάρχουν παράνομες πινακίδες (φωτεινές επιγραφές, τεράστιες πινακίδες, κάθετες στο δρόμο, κ.λπ.) η παράνομες κατασκευές, πέργκολες, κ.λπ., σας ενημερώνουμε εγκαίρως για το θέμα, ώστε να τακτοποιήσετε ότι εκκρεμότητες υπάρχουν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σας, αυθαίρετες πινακίδες η κατασκευές στα κτίρια σας και στους κοινόχρηστους χώρους».

Το ερώτημα είναι: Θα τηρηθεί ο όρος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ή θα καταφύγουμε στο τσάμικο και θα συνεχίσει να υφίσταται η ντροπιαστική κουρελαρία των λιμανιών;.

 

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 

«Με την υπ αριθμό 15 / 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ΔΛΤ Θήρας όρισε την Επιτροπή η οποία θα παραλάβει για έλεγχο τα δικαιολογητικά για τους Κοινόχρηστους Χώρους περιοχής ευθύνης του και καθόρισε ως ημερομηνία υποβολής αυτών στο ΔΛΤ Θήρας την 29 Φεβρουαρίου 2016. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους έως την ως άνω ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του ΔΛΤ Θήρας και να μην έχουν αυθαιρεσίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους σύμφωνα και με την εγκύκλιο της ΠΝΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΔΛΤ Θήρας 22860-28362».

 

Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΔΑ

 

«Δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 77702/09.11.2015 εγγράφου του τμήματος Διοίκησης Ν. Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μας γνωστοποιήθηκε  πως ορισμένες αποφάσεις μας, που αφορούσαν παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου, δεν εγκρίθηκαν. Ως αιτιολογία για την απόφαση της αυτή, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου επικαλείται κυρίως το υπ’ αρ. 3113.10-42/28952/15/14.10.2015 έγγραφο της  Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει πως «οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2δ Ν. 4178/2013 προβλέπουν τη νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων και κτιρίων, που ανήκουν σε Δημόσια Αρχή και εξυπηρετούν σκοπούς που αφορούν σε ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας της Ζώνης Λιμένα και συνεπώς, τα κατασκευασθέντα από τους ιδιώτες έργα, όπως στέγαστρα, πέργκολες, κλπ, δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν με τις παραπάνω διατάξεις, δεδομένου ότι και του γεγονότος ότι οι εν λόγω κατασκευές αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της Ζώνης Λιμένα. Επίσης, με το ανωτέρω έγγραφο διαπιστώνεται πως, οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 16α του Ν. 4178/2013, δεν μπορούν να εφαρμοστούν εντός των χερσαίων Ζωνών Λιμένων, καθώς οι αυθαίρετες κατασκευές, που υπάγονται στις ρυθμίσεις της εν λόγω διάταξης, αφορούν σε κατασκευές εντός εγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων πόλης ή οικισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, σαφώς προκύπτει ότι η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου εντός χερσαίας Ζώνης Λιμένα, στον οποίο υφίστανται παράνομα έργα, είναι εφικτή, εφόσον αποκατασταθεί η νομιμότητα του χώρου».

Ως εκ τούτου, επειδή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν εγκρίνει αποφάσεις παραχώρησης Κοινόχρηστων χώρων,  εφ όσον υπάρχουν παράνομες πινακίδες (φωτεινές επιγραφές, τεράστιες πινακίδες, κάθετες στο δρόμο, κ.λπ.) η παράνομες κατασκευές, πέργκολες, κ.λπ., σας ενημερώνουμε εγκαίρως για το θέμα, ώστε να τακτοποιήσετε ότι εκκρεμότητες υπάρχουν, ούτως ώστε να μην υπάρχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης σας, αυθαίρετες πινακίδες η κατασκευές στα κτίρια σας και στους κοινόχρηστους χώρους.

Στην σελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείουhttp://www.santoriniports.gr   θα βρείτε και τον κανονισμό παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων».

Με την υπ αριθμό 15 / 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ΔΛΤ Θήρας όρισε την Επιτροπή η οποία θα παραλάβει για έλεγχο τα δικαιολογητικά για τους Κοινόχρηστους Χώρους περιοχής ευθύνης του και καθόρισε ως ημερομηνία υποβολής αυτών στο ΔΛΤ Θήρας την 29 Φεβρουαρίου 2016. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά τους έως την ως άνω ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του ΔΛΤ Θήρας και να μην έχουν αυθαιρεσίες στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους σύμφωνα και με την εγκύκλιο της ΠΝΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΔΛΤ Θήρας 22860-28362».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *