ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ;

 

 

 

 

“Προσκαλεί Ιατρούς Συνεργάτες των ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για
τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για δώδεκα (12) μήνες
με καθεστώς έκδοσης από αυτούς Aπόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών υγείας
στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ

 

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 *ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ -1- Η συνεργασία αφορά:
σε παροχή ιατρικών
υπηρεσιών, εντός του
πλαισίου προγράμματος
ιατρικής υπηρεσίας, για
272 ώρες τον μήνα /
Μηνιαία Μικτή Αμοιβή:
4270,00€

 

2 ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ -1-

 

3 ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ -2-

 

ΣΥΝΟΛΟ -4-
• Ειδικά για τον Α/Α 1 συνεκτιμάται επιπρόσθετα η εμπειρία και γνώση στην
επείγουσα Ιατρική ΤΕΠ , διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρισηδιοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας

 

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου
λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο,
εφημερίες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με
τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr

 

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών
σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα
κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με
απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

 

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την
ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους
ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα
περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή
τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το
ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά
τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για
σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό
διάστημα από 24/9/2020 έως και 7/10/2020, ώρα 14.00 ως εξής:
α) να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : hr@santorini-hospital.gr
β) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας
ταχυμεταφορών.
γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο
Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, Τ.Κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο
φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *