ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

 

“Αποστέλλω πρόσφατες προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού που κατά την άποψή μου πρέπει να αποτελέσουν υπόδειγμα για την προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στο ΓΝ Θήρας.

Σε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν σε νησί ή παραμεθόριες περιοχές λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα (κωδικός 06) η οποία προτάσσεται όλων των κριτηρίων.

Επίσης σύμφωνα με αποφάσεις του ΣτΕ «Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου αυτής οι δημότες που είναι και μόνιμοι κάτοικοι των δήμων ή κοινοτήτων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθόριων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 και ακολουθούν οι δημότες των ίδιων περιοχών, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2522/1997 στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία…

Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του πλεονεκτήματος της εντοπιότητας και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί δεκαετία τουλάχιστον απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του 3051/2002 να αποσπαστούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση 10ετίας… Είναι συνταγματικώς επιτρεπτή η θέσπιση ευεργετικών διατάξεων υπέρ των μόνιμων κατοίκων και δημοτών δήμων και κοινοτήτων στους οποίους αφορούν οι προς πλήρωση θέσεις, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την παραμονή τους στον τόπο της κατοικίας τους, τέτοιοι δε λόγοι συντρέχουν, ενόψει και της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 106 παρ. 1 του Συντάγματος, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, των νησιωτικών περιοχών της χώρας (ΣΕ 3584/2013 7μ. σκ. 10, 2462/2010 7μ. σκ. 4). Συνεπώς, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 περιπτ. Δ΄ του ν. 3051/2002 και η παρόμοιου περιεχομένου διάταξη του Κεφαλαίου Δ΄ της 1/2003 προκήρυξης που διέπει τον επίδικο διαγωνισμό, καθʼ ο μέρος προβλέπει την πρόταξη των υποψηφίων που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου και νήσου Σκύρου έναντι των συνυποψηφίων τους, δεν αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας σε συνδυασμό με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν, που είναι η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα, εν προκειμένω, των νησιώτικων περιοχών της με την παραμονή των μονίμων κατοίκων τους σε αυτές».

Επιπροσθέτως είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι υπάλληλοι που δεν είναι κάτοικοι στο νησί στο οποίο διορίζονται επιμένουν να μετατεθούν σε μεγάλες πόλεις. Αυτό το έλαβε υπόψη του ο συνταγματικός και ο κοινός νομοθέτης αλλά και το δέχονται και τα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να λάβουμε και εμείς υπόψη μας αν θέλουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου.

Τέλος όπως εκτενώς έχω αναφερθεί σε προηγούμενες εισηγήσεις μου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η Συνταγματικά κατοχυρωμένη νησιωτικότητα σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα”.

 

 

 

ΦΕΚ 2016 Υπ Υγείας

ΦΕΚ 16 2017 Υπ Υγείας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *