ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΙΠΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ, ΑΛΛΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 

 

 

 

«Ενημέρωση της ΔΕΥΑΘ προς τους επαγγελματίες του νησιού, για τη μείωση

του εισερχόμενου οργανικού φορτίου στις Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων.»

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) της ΔΕΥΑΘ και την αποφυγή ρύπανσης του υδάτινου αποδέκτη, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εισερχόμενα υγρά απόβλητα όλων των επιχειρήσεων του νησιού να προσομοιάζουν το δυνατό στα οικιακά υγρά απόβλητα.

Οι Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) της ΔΕΥΑΘ είναι σχεδιασμένες για υποδοχή οικιακών αστικών λυμάτων. Απόρριψη υπολειμμάτων τροφών, λιπαρών ουσιών και ελαίων στο αποχετευτικό δίκτυο δεν προκαλούν μόνο σοβαρά προβλήματα (όπως κατακαθίσεις, στενώσεις, εμφράξεις αγωγών, λειτουργικά προβλήματα στις ΜΕΛ) αλλά και δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση για την αποτελεσματική επεξεργασία τους. Μεγάλες ποσότητες από τις παραπάνω κατηγορίες αυξάνουν πολύ το εισερχόμενο οργανικό φορτίο που ¨καλείται¨ κάθε ΜΕΛ να μειώσει ώστε να συμμορφώνεται με την νομοθεσία και να μην ρυπαίνει το περιβάλλον. Το κόστος λοιπόν είναι κυρίως ενεργειακό αλλά προκαλεί και έντονη καταπόνηση – φθορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Την περασμένη καλοκαιρινή περίοδο παρατηρήθηκαν λειτουργικά προβλήματα που οφείλονταν στην αδυναμία βιολογικής επεξεργασίας του ιδιαίτερα αυξημένου ρυπαντικού φορτίου ενώ και το συνολικό κόστος λειτουργίας – συντήρησης των ΜΕΛ ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Πιθανή μείωση του οργανικού φορτίου εισόδου θα έχει τεράστια βελτίωση στην αντιμετώπιση – μείωση των λειτουργικών προβλημάτων αλλά και στην μείωση του κόστους λειτουργίας.

Η ΔΕΥΑΘ διαθέτει αυτόματους σταθερούς δειγματολήπτες που λαμβάνουν δείγματα εισόδου στις ΜΕΛ όλο το εικοσιτετράωρο, αλλά και φορητούς δειγματολήπτες που τοποθετούνται σε ¨ύποπτα¨ φρεάτια – σημεία. Οι ως τώρα έλεγχοι επιβεβαιώνουν το πρόβλημα, την επόμενη χρονιά οι έλεγχοι θα είναι εντατικότεροι και τα αποτελέσματα ελπίζουμε να είναι ενθαρρυντικά!

Η ΔΕΥΑΘ ξεκινάει ενημερωτική εκστρατεία για την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων τροφών,

των λιπών και των ελαίων που παράγονται από τις επιχειρήσεις του νησιού. Στόχος όλων πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΕΛ και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που παράγουν απόβλητα μαγειρικών λιπών οφείλουν να διαχωρίζουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη και έλαια πριν αυτά εισέλθουν στο δίκτυο αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίηση ή διάθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύουν.

Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλληλους λιποσυλλέκτες, ώστε όσα λίπη και έλαια δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να παγιδεύονται σε αυτούς. Να συνάπτουν συμβάσεις με εγκεκριμένες επιχειρήσεις αποκομιδής λιπών και ελαίων. Να τηρούν στο αρχείο καθαρισμού (συμβάσεις, παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκμαίρουν την εφαρμογή των παραπάνω απαιτήσεων. Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισμός και τα τρόφιμα. Να εγκαθιστούν τη δεξαμενή του λιποσυλλέκτη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή τεχνικά πρότυπα. Τα παραπάνω αναφέρονται ρητά στην εν ισχύ νομοθεσία ΦΕΚ 2161Β/23.6.2017, στα άρθρα 7 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829. Στόχος όλων πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΕΛ και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με σκοπό τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε έως τις 15/03/2018 στοιχεία (αρχείο συμβάσεων με εγκεκριμένες επιχειρήσεις, παραστατικά) που θα υποδεικνύουν τον τρόπο διάθεσης των λιπών και των ελαίων στην επιχείρησή σας, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση τους!

Κάθε επαγγελματίας καλείται να ευαισθητοποιηθεί ώστε την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο στις αποχετεύσεις να καταλήγουν όσο το δυνατό λιγότερες τροφές, υπολείμματα, λίπη και έλαια.

Εάν δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα η ΔΕΥΑΘ θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις για την συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *