100 ΜΕΡΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. : ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

 

 

“Αγορά & Διεκδίκηση ακινήτων από τον Δήμο Θήρας και παραχώρηση τους στη Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Αγορά οικοπέδου πλησίον του Ε.Ε.Λ. Καμαρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
 • Παραχώρηση ακινήτου στον Καρτεράδο από το Δήμο Θήρας, προκειμένου να ανεγερθούν τα νέα γραφεία της υπηρεσίας.
 • Παραχώρηση ακινήτου στη Θηρασιά για την εγκατάσταση νέων δεξαμενών, ώστε να εξασφαλιστεί επάρκεια νερού στο νησί της Θηρασιάς.

Εκσυγχρονισμός – Ανανέωση προφίλ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσληψη νέου τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
 • Κατασκευή και σχεδιασμός νέου site.
 • Υπογραφή σύμβασης με τον Ο.Τ.Ε. για την εκχώρηση σύντομου κωδικού για την εξυπηρέτηση των πελατών σε περίπτωση βλάβης.
 • Οργάνωση της αποθήκης της επιχείρησης → αναδιαμόρφωση και αναδιάρθρωση του χώρου και προμήθεια λογισμικού – προγράμματος μηχανοργάνωσης της αποθήκης.
 • Δρομολόγηση ενεργειών για την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την επιχείρηση, ύψους 4.427.571,76 € → Ένταξη οφειλετών σε διακανονισμό 100 δόσεων, μέχρι το τέλος του 2019.

Καταγραφή και οργάνωση των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Καταγραφή του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (οχήματα και μηχανήματα έργου).
 • Καταγραφή ζημιών, ώστε να συντηρηθούν όσα είναι επισκευάσιμα και να αποσυρθούν όσα είναι σε αχρηστία.
 • Έρευνα για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος GPS.
 • Έρευνα, ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Δίκτυα Ύδρευσης Ημεροβιγλίου

Με στόχο την ολοκλήρωση του έργου στο άμεσο προσεχές διάστημα, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2019.
 • Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
 • Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Δίκτυα Ύδρευσης Ημεροβιγλίου Θήρας».

Επέκταση δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Τάχιστη υλοποίηση κατασκευής δικτύων ύδρευσης στο Εμπορείο → χωματουργικές εργασίες εκσκαφών και τοποθετήσεις σωλήνων σε όλους τους δρόμους του οικισμού σε ακτίνα 33 χλμ.
 • 200μ. Μπαξέδες Οία.
 • 100μ. Πύργος.
 • 900μ. Οία – Φοινικιά.

Επέκταση δικτύων αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • 50μ. Ακρωτήρι.
 • 100μ. Βουρβούλος.
 • Σύνδεση κοινοτικού καταστήματος Ημεροβιγλίου στο δίκτυο αποχέτευσης.

Αναδιάρθρωση και συντήρηση των Βιολογικών Καθαρισμών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • ΒΙΟ.ΚΑ. Εμπορείου → Πραγματοποίηση μελέτης για Νέο αντλιοστάσιο εισόδου – Δεξαμενή εξισορρόπησης.
 • ΒΙΟ.ΚΑ. Εμπορείου – Υγρή Χημική Πλυντηρίδα → επαφές με άλλες Δ.Ε.Υ.Α. και ενημέρωση από το ινστιτούτο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με στόχο την πλήρη απόσμηση του βιολογικού.

Στόχος η καλύτερη υποδοχή και επεξεργασία των λυμάτων και η αντιμετώπισης της δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή.

 • Εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια νέου Αποφρακτικού Μηχανήματος, κόστους 350.000,00 €, μελέτη που κατατέθηκε για έγκριση χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού → άμεσες επισκευές χαλασμένων μηχανημάτων και αντικατάσταση αχρηστευμένου υλικού, επισκευή με Η/Μ εξοπλισμό, συντήρηση Μ/Τ (Μέσης Τάσης) και συντήρηση Η/Ζ (Γεννητριών).
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού – Πλήρης απογραφή για συντήρηση σε όλες τις εγκαταστάσεις Μ.Ε.Λ. για το προσεχές έτος.
 • Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού → ανάθεση εργασιών σε εργολάβους.
 • Πραγματοποίηση επαφών για τη διοργάνωση επιμορφωτικπών σεμιναρίων για τους Μηχανολόγους των ΒΙΟ.ΚΑ. και σεμιναρίων πρώτων βοηθειών για όλο το προσωπικό της επιχείρησης.
 • Προεργασία, ώστε να δημιουργηθεί Αποθήκη έκτακτης ανάγκης Μ.Ε.Λ.

Εν ολίγοις, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90% η απαιτούμενη προετοιμασία για την επερχόμενη τουριστική σεζόν και τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Άλλα έργα Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Παραλαβή νέου αντλιοστασίου, που θα δώσει οριστική λύση στο ζήτημα της υδροδότησης των οικισμών του Ημεροβιγλίου, του Βουρβούλου και του Καρτεράδου.
 • Έγκριση πρακτικού Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου & έγκριση της κατακύρωσςη και της υπογραφής της σύμβασης της ανάθεσης του έργου με τίτλο : «Αποχέτευση οικισμών Αγίας Παρασκευής και Μονολίθου Δήμου Θήρας», συνολικής δαπάνης 1.418.181,41 €.
 • Παροχή υπηρεσιών → καθαρισμός φρεατίων, κόστους 60.000,00 €.
 • Κατασκευή Αναμονών Ύδρευσης και αντικατάσταση υφιστάμενων, κόστους 60.000,00€.
 • Ίος → Αποστολή συνεργείου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτίμηση βλάβης στο νησί & Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Ιητών στο πλαίσιο παροχής τεχνογνωσίας και υπηρεσιών στην αντιμετώπιση βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Υπογραφή Σύμβασης με την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. για το Νέο σύστημα διαχείρισης και τηλε-εποπτείας του υδρευτικού δικτύου Θήρας, έργο κόστους 3.607.944,14€, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αποκατάσταση βλαβών από Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

 • Κοντοχώρι – Πλατεία Αγίου Ελευθερίου → αποκατάστασης της υδροδότησης και διόρθωση του δικτύου αποχέτευσης (που δεν είχε την κατάλληλη κλίση), έπειτα από την κατάπτωση των υπόγειων δικτύων λόγω χρόνιας διαρροής και πλήρης αποκατάσταση της πλατείας, με ιδία έξοδα.
 • Βόθωνας – Μεσσαριά → αποκατάσταση σοβαρότατης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.

Ενίσχυση εξωστρέφειας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Διοργανώσεις – Ταξίδια – Συναντήσεις

 • 11/10/2019 Βουκουρέστι: Παραλαβή νέου αντλιοστασίου.
 • 29/10/2019 → Διοργάνωση Ημερίδας από τη Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τίτλο «Καθαρή Λύση – Υδάτινες Δομές», με την παρουσία εξεχόντων ομιλητών, όπου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το φλέγον ζήτημα της ρίψης λιπών, ελαίων και στερεών αποβλήτων τροφίμων στο αποχετευτικό δίκτυο του νησιού και οι συνέπειες του.
 • 04/11/20109 Σύρος: τεχνική συνάντηση στην Ερμούπολη στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.
 • 09-11/11/2019: Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα και LogisticsCargo Truck & Van Expo 2019»
 • 12/11/2019: Συνάντηση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του Συμβούλου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Κρεμλή.
 • 27-28/11/2019: διήμερη επίσκεψη του Ειδικού κλιμακίου του Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής Αλλαγής του Διεθνούς Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) « Circular Clima», με στόχο να αφομοιώσει η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και να εφαρμόσει καλές Ευρωπαϊκές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, ώστε να αποτελέσει η Σαντορίνη ένα νησί πρότυπο σε ό,τι αφορά την διαχείριση υδάτινων πόρων.
 • 02/12/2019: συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ως ομιλητή στην ετήσια διοργάνωση για τη διαχείριση του νερού «WATER CONFERENCE 2019».
 • 06/12/2019: παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. στα εγκαίνια της πρώτης μονάδας παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, όπου παραβρίσκονταν μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέφρυ Πάιατ, ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης.
 • 12/12/2019: συναντήσεις του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • 16-17/12/2019: συμμετοχή στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.).

Να σημειωθεί ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. συμμετείχε στο ανώτατο όργανο της Ένωσης μετά από 11 χρόνια απουσίας της.

 • Συνάντηση με τους κατοίκους του Ημεροβιγλίου και του Εμπορείου, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση από την ηγεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το ζήτημα της ύδρευσης και της αποχέτευσης αντίστοιχα των εν λόγω οικισμών”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *