ΤΟ “ΔΑΦΝΗ” ΤΟΥ Γ. ΠΟΥΣΣΑΙΟΥ ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

 

 

 

 

“Ενεργειακές Κοινότητες για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενεργειακή μετάβαση σε πάνω από 1000 Ευρωπαϊκά νησιά μέχρι το 2030 και οι Τοπικές Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Αυτό ήταν το συμπέρασμα της Δημόσιας Ακρόασης που συνδιοργάνωσαν το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Δεδομένης της πολύ-νησιωτικότητας της Ελλάδας και τα 40 νησιά-μέλη στο Δίκτυο, το ΔΑΦΝΗ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γι’ αυτό συμμετέχει ενεργά στην προώθηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ακρόαση έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους νησιών που πρωτοπορούν στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, εκπροσώπους ενεργειακών συνεταιρισμών και εταιριών που επενδύουν σε έργα καινοτομίας αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως τα έξυπνα δίκτυα, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών γύρω από τις ΕΚΟΙΝ και τα νησιά.

Μέσα από τις τοποθετήσεις τους οι ομιλητές ανέδειξαν την προστιθέμενη αξία της σύστασης ΕΚΟΙΝ τοπικά ως εγγύηση ότι τα οφέλη ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των υποδομών (ενέργεια, μεταφορές, απορρίμματα, νερά) των νησιών θα διαχυθούν στις τοπικές κοινωνίες, καθιστώντας τες κοινωνούς και συμμέτοχους αυτών των εγχειρημάτων. Μάλιστα, στην παρουσίασή του το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ αναφέρθηκε στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις ΕΚΟΙΝ στην Ελληνική Βουλή, το οποίο προβλέπει ειδικά μέτρα για τη σύσταση ΕΚΟΙΝ στο νησιωτικό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί το πρώτο Κράτος-Μέλος που προχωρά σε τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, γεγονός που αποτελεί θετικό προηγούμενο και για τις υπόλοιπες χώρες και ιδιαίτερα αυτές με νησιά.

Από Ελληνικής πλευράς, πέρα από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και την προεδρία του INSULEUR που εκπροσωπείται από το Επιμελητήριο Πειραιά, στη Δημόσια Ακρόαση συμμετείχε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ως ο πλέον αντιπροσωπευτικός οργανισμός δεδομένου ότι είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση συνολικά 32 νησιωτικών συστημάτων, καθώς και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σημαντική ήταν τέλος η παρουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επανέλαβαν το στόχο που έχει θέσει η EE να συστήσει το αμέσως επόμενο διάστημα Γραμματεία (Secretariat) και ακολούθως Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τα Νησιά (European Islands Facility) με στόχο τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων που θα βοηθήσουν την ενεργειακή τους μετάβαση”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *