ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 2024 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ / ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ

 

 

 

 

 1) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Α) Πέντε Ευρώ (5,00 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης.

Β) Τέσσερα Ευρώ (4,00 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. ή από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. ανεξαρτήτου ποσότητας, όταν δοθεί η δυνατότητα αυτή στην ιστοσελίδα της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Γ) Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε (3,75 €) εάν η προμήθεια των εισιτηρίων γίνει από τουριστικό γραφείο. Η έκπτωση αυτή κατά 25% θα πραγματοποιείται με την έκδοση τιμολογίου στο τουριστικό γραφείο εφόσον αυτό προμηθευτεί κατ’ ελάχιστο 500 εισιτήρια. Ρητά αναφέρεται ότι εάν κάποιο τουριστικό γραφείο προμηθευτεί περισσότερα εισιτήρια από αυτά τα οποία θα χρησιμοποιήσει, τότε έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2024 θα πρέπει να τα προσκομίσει άθικτα στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και αφού εξεταστεί η μη χρησιμοποίησή τους τότε θα τους δίδεται βεβαίωση οφειλής εισιτηρίων για τη νέα τουριστική περίοδο του 2025.

Σε περίπτωση που η τιμολογιακή πολιτική του 2025 αναφέρει διαφορετική τιμή εισιτηρίου τότε για να λάβουν τα εισιτήρια που τους οφείλονται θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό της διαφοράς εφάπαξ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προμηθευτούν εισιτήρια τα τουριστικά γραφεία είναι η εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

 

 

2) ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 50% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών:

Α) Άτομα άνω των 65 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας

Γ) Άνεργοι – άποροι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν

Δ) Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν Ε) Παιδιά ηλικίας πέντε (5) έως δεκαοκτώ (18) ετών Το μειωμένο εισιτήριο μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος είτε από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης είτε από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Ελεύθερη είσοδο στη Ν. Καμένη δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες:

Α) Μόνιμοι κάτοικοι Θήρας – Θηρασίας με την επίδειξη επίσημου αποδεικτικού εγγράφου Β) Άτομα με αναπηρία άνω του 50% με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν Γ) Παιδιά έως πέντε (5) ετών

Δ) Οι εκτελούντες εντεταλμένη από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. εργασία στο χώρο του Ηφαιστείου

Ε) Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με την επίδειξη αυτού

Στ) Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία με επίδειξη δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.

Η) Ξεναγοί με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Θ) Ερευνητές, Επιστήμονες, Ερευνητικές Ομάδες,… στους οποίους έχει προηγηθεί χορήγηση αδείας από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή την δημοσίευση υλικού σχετικού με την Ν. Καμένη. Ι) Συνοδοί, εντεταλμένοι από τουριστικά γραφεία Το εισιτήριο ελεύθερης εισόδου μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος είτε από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης είτε από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

4) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ

Όσον αφορά στα αιτήματα κινηματογράφησης στη Ν. Νέα και Παλαιά Καμένη θα ισχύουν τα εξής:

1) Η τιμή για την παροχή άδειας εισόδου θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.: κ. Σαρρή Θεοχάρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., κ. Καφιέρη Εμμανουήλ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και κ. Γουλοπούλου Παναγιώτα, μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.. Το αντίτιμο που θα καταβάλλεται θα αφορά καθαρά στην είσοδο του συνεργείου κινηματογράφησης με σκοπό την λήψη κινηματογραφικού υλικού από την Νέα και Παλαιά Καμένη. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εισιτηρίου για κάθε μέλος του συνεργείου

2) Ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε συνεργεία που σκοπό θα έχουν την λήψη κινηματογραφικού υλικού για την δημιουργία ντοκιμαντέρ που στόχο θα έχει την ανάδειξη του Ηφαιστειακού Πάρκου και του γεωλογικού θησαυρού της Νέας και Παλαιάς Καμένης. Η άδεια θα παραχωρείται από την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και εφόσον εξεταστεί από την ανωτέρω τριμελή επιτροπή. 5) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ

1) Ορίζεται κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων του οποίου την ευθύνη διοργάνωσης θα έχει η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά περίπτωση με ελάχιστο κόστος τα 50,00€ .

2) Μειωμένο αντίτιμο παρακολούθησης κατά 50% θα καταβάλλεται από τους ξεναγούς με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

6) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

«Santorini Volcano» ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. – Η λήψη της εφαρμογής είναι δωρεάν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *