ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ-ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ         “Στο Γ.Ν. Θήρας έχει ήδη εγκατασταθεί από μηνός υπερσύγχρονη συσκευή μέτρησης οστικής πυκνότητας. Την περασμένη εβδομάδα υπογράφτηκε από τον Υπουργό Υγείας απόφαση με την οποία εξαιρούνται τα Δημόσια Νοσοκομεία από την υποχρέωση λήψης Άδειας Σκοπιμότητας για τη λειτουργία συναφούς ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η...