ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΣΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ      “Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που παρατηρούνται στην κυκλοφορία πεζών και αυτοκινήτων, και έχοντας πάντα στη σκέψη μας το καλύτερο δυνατό για το νησί μας, σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για προτείνουμε κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην περιοχή της Περίσσας, του Περιβόλου και του Εμπορείου.   Στην...