Ο αντιπεριφερειάρχης Γ. Λεονταρίτης για τα έργα οδοποιίας στην Σαντορίνη από το Volcano TV