Ετικέτα: Νίκος Μάινας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΘ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

«Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας σε σύσκεψη με στελέχη υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ       “Η Δημοτική Κοινότητα της Μεσαριάς και του Βόθωνα προστέθηκαν στη λίστα καταγραφής της περιουσίας του Δήμου Θήρας, η οποία έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο σε συνεργασία με ειδικό μελετητικό γραφείο το οποίο και έχει αναλάβει την μελέτη και καταγραφή των περιουσιακών του στοιχείων....