ΒΙΝΤΕΟ: ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΑΚΗ – ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«Αναφορικά με την λειτουργία του νοσοκομείου Σαντορίνης και την εμπλοκή της ΑΕΜΥ από 2.5εκ που είναι ο προϋπολογισμός γίνεται 7.5εκ που είναι ικανά για να ,ενώ παράλληλα μπορεί να έχει και έσοδα μέσω τουρισμού και συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες» Πάυλος Πολάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας.