ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

” Γιώργος Ι. Κασσάρας – Κατερίνα Γιαννακά: Μεταφορικό ισοδύναμο,ένα εμβληματικό μέτρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε κίνδυνο”       “Με το νόμο 4551/2018, καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο μηχανισμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ως ένα μέτρο εξίσωσης του κόστους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, με εκείνο που...