ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ &ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟ 2019- ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙΑ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ     «Στην αποκατάσταση και ανάδειξη του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Έξω Γωνιάς, κινείται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Θήρας. Το αρχοντικό κτήριο, κατασκευασμένο σε κεκλιμένο έδαφος και σε κεντρική θέση του οικισμού της Έξω Γωνιάς, αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό...