ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚ ΟΙΝΟΥ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ     « Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Θήρας, αριθμεί 2.500 μέλη, μεταξύ των οποίων έμποροι τροφίμων και ποτών, εστιάτορες, ιδιοκτήτες καταστημάτων αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθώς και αμπελουργοί με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα!. Η επιβολή Ε. Φ. Κ. στο κρασί, πλέον των συνεπειών για τα οινοποιία, τη ματαίωση του...