ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.     “Η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. Διακηρύσσει τη διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσεων αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θήρας και αρμοδιότητας της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., για την εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών θαλάσσης και θαλασσίων μέσων αναψυχής, βάση της υπ’ αριθμ. 25/2016...