Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

“ΠΛΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ”       “Ακόμα ένας Προϋπολογισμός με το ίδιο ταξικό πρόσημο που έχει και ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ψηφίστηκε από την Περιφερειακή Αρχή, πληρώντας σε τοπικό επίπεδο, όλους τους αντιλαϊκούς όρους και δεσμεύσεις, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Κυβέρνησης- ΕΕ και ΔΝΤ. Η διαφωνία των υπόλοιπων...