ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ-ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ