ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ θΗΡΑΣ.

 

 

“Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 244 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852_2010 και της Π.Ν.Π. 11 / 11-03-2020, σας καλεί την 22η του μήνα Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 σε τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα Φηρά (πρώην Κοινότητα Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/α

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΎΤΕΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ, Ν. ΘΗΡΑΣ 
 

2.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΎ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΉΤΟΥ. 
 

3.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ. 

 

 

 

   
 

4.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ. 
 

 

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΒΛΥΧΑΔΑΣ, Ν. ΘΗΡΑΣ. 
 

 

6.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΜΩΝ Α.Ε ΥΠΟΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, Ν. ΘΗΡΑΣ11. 
 

 

7.

ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 2OΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ccΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ)). 
 

8.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SEAJET. 
 

9.

ΕΓΚΡΙΣΗ     ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ    ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                      ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023. 
 

10.

ΕΓΚΡΙΣΗ    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ    ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                     ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024. 
 

11

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΆΦΟΡΩΝ. 
 

12

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΓΙΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

13

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

14

ΕΓΚΡΙΣΗ    Ή    ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ      ΚΑΙ ΤΗΣ AEGEAN REBREATH. 
 

 

15

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)). 

 

 

 

 

16

ΕΓΚΡΙ Η Ή ΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

.•

 

 

 

 

 

.

.;

 

 

 

,.ΘΗΡΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *