ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας,  καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί την 15η  του μηνός       Απριλίου  2024, ημέρα της εβδομάδας       Δευτέρα  και ώρα   17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΔΑΠΠΟΣ για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 

 

 

 

 

 

Α/α  

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
1.             ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΗΣ. ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ICAN.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

2 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ   «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Π. κ. ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ   « ΔΑΡΔΑΝΟΣ».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Π. κ.ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

4 

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

5 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 33 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 86/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» (ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 95/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

6 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

 

7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 2024.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.

 

8 

ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘ΄ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΕΚ 139/Γ/1990.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

9 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΙΑΣ , ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΓΟΝΕΑ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

10 

ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

11 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

 

12. 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΛΑΙΑ ΟΡΥΧΕΙΑ-ΣΤΑΥΡΙΔΙΑ» ΣΤΗΝ  ΟΙΑ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

13ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2024) ΔΛΤΘ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Θ. κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

14 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2024 Δ.Λ.Τ.Θ.)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ.Θ. κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

15ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ (2) ΣΤΥΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ ΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

 

16ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

17ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

18 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

19ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

20ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

21ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

22Α’ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ. (ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2024 ΔΛΤΘ).

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

23ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 58/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

24ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΙΓΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ.

 

25ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΘΑΡΟΣ» -ΟΙΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

26ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΠΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

27 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

28ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

29ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

30ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ .

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *