ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

28 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   Τρίτη  19η  του μηνός   Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδας    Tρίτη    και ώρα  18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

 

 

1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ  ΘΗΡΑΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ –ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2018 ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

3.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 156/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΙΤΗΜΑ κ. ΛΥΓΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ.

 

4.      KHΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

 

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ  «ΑΔΩΝΙΣ Α.Ε».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ. ΒΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ.

 

7.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 500/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 96/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣΙΑΣ (ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

 

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ 2018 ΑΠΟ 17-05-2018 ΕΩΣ 19-05-2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Κ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΑΜΑΡΙΟΥ) ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

 

12.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

13.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SINGULAR LOGIC ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

14.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

15.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

16.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

 

 

17.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #157.232,00# € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

18.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 83/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

 

19.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

20.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

21.   ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

22.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩ ΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, 5-6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΗ ΣΥΡΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟ.

 

23.   ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΕΙΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΟΧΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

24.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

25.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

26.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-05-2018 ΕΩΣ 31-05-2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

27.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΤΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

28.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ)» ΤΗΣ «ΜΙΧ.ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *