ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΜΕ ΕΝΑ “ΣΚΑΣΜΟ” ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   3η του μηνός  Απριλίου   2019, ημέρα της εβδομάδας     Τετάρτη  και ώρα   17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ   ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

 

2.      ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ #9.000# € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΗΡΑΣΙΑΣ» ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

3.      ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΜ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

4.      ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 1ΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

5.      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΟΥΚΤΙΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #600.000# €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

8.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 72/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ  -ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ .

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

9.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 249/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

10.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

11.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

12.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

13.  ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

14.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 01-02-2019 ΕΩΣ 28-02-2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

15.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΙ  ΟΤΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΘΗΡΑΣΙΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

16.  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «Η ΠΙΣΤΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

17.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Α/ΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

18.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

19.  ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

20.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

21.  EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

22.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΒΕΤΖΗΣ Μ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε.» ΣΤΗ Δ.Κ. ΘΗΡΑΣ

( ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 40/2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

23.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ #335.000# € (ΜΕ ΦΠΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

24.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ.

 

25.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

26.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 38/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΔ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

27.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SINGULAR LOGIC ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

28.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

29.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

30.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 4/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

31.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

32.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΟΡΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

33.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #4.000# € ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α.Ε.   00.6433.000, ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

34.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1Η) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

35.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 7/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

36.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 11/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

37.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

38.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ 01-01-2019 ΕΩΣ 28-02-2019 ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

39.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

40.  OIKONOMIKH EΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΓΡΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ.

 

41.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

42.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ 10.6413 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΗΡΑ (ΟΙΑ), ΜΕ ΒΡΑΔΥΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑΣ ΓΙΑ (4) ΜΗΝΕΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

43.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

44.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (GPDR, 679/2016)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

45.  ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ #6.464,20# € ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

46.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *