ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

 

O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Έξω Γωνιάς κ. Παρασκευάς Σαλίβερος

Στην Έξω Γωνιά Θήρας σήμερα την 25 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2000, κατόπιν της αριθ. 29/21-5-2017 πρόσκλησης του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών υπήρξαν δύο παρόντες, συνεδρίασε δημόσια στην αίθουσα του Κατηχητικού Σχολείου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους το Τοπικό Συμβούλιο Έξω Γωνιάς Θήρας. Απουσίασε ο Σύμβουλος κ. Ρούσσος Γεώργιος.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Αργυρού.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Ο Πρόεδρος πρότεινε την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος των θερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ μετά τη σημερινή εποικοδομητική συνεργασία του με το Τμήμα Μεταφορών της Περιφέρειας. Το Τοπικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τη συζήτηση.

Συγκεκριμένα με το 23/24-4-2017 έγγραφό μας είχαμε γνωστοποιήσει στο Δήμο ότι για τη θερινή περίοδο 2017 μας καλύπτει η εκτέλεση των δρομολογίων που είχε προτείνει ο Δήμος με το 5951/30-5-2016 έγγραφό του. Επίσης γνωστοποιήσαμε ότι για το υπόλοιπο της χειμερινής καθώς και για το μέρος της θερινής περιόδου που λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στη διακίνηση των μαθητών. Αναγνώστηκε το σχετικό έγγραφο.

Επειδή παρίσταται ανάγκη σαφούς καθορισμού των δρομολογίων και προγραμματισμού τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις του καθορισμού ελάχιστου αριθμού υποχρεωτικών δρομολογίων των συγκοινωνιακών φορέων, προτείνω όπως εξεταστεί ή περίπτωση καθορισμού των εξής ελάχιστων υποχρεωτικών δρομολογίων του ΚΤΕΛ για τη θερινή περίοδο 2017:

Α. Δρομολόγια: Φηρά – Καρτεράδο – Μεσσαριά – Μονόλιθο – ΑΒΙΣ – στάση Ρούσσου Έξω Γωνιάς- στάση Αγίου Ελεήμονα – στάση Αγίου Χαραλάμπους και αντίστροφα με εκκίνηση από Φηρά κατά τις ακόλουθες ώρες: 1100, 1500 και 2000. Με τη διακοπή των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου (βλ. επόμενο εδάφιο) προστίθεται και ίδιο δρομολόγιο την 0700 ώρα.

Β. Επίσης για τη μεταφορά των μαθητών Έξω Γωνιάς που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου κατά τη σχολική περίοδο πρόσθετα δρομολόγια: Φηρά – Αγ. Χαράλαμπος – ΑΒΙΣ – Καμάρι και αντίστροφα με εκκίνηση από Φηρά κατά τις ακόλουθες ώρες: 0730 και 1245.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται όπως προταθεί η εκτέλεση των δρομολογίων της εισήγησης.

Ειδικά για τα δρομολόγια που εξυπηρετούν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου προβλεφθεί με σαφήνεια ότι θα παραλαμβάνονται οπωσδήποτε από τη στάση του σχολείου δεδομένου ότι κατά την τουριστική περίοδο πολλές φορές το λεωφορείο που ξεκινά από την παραλία δεν σταματά στη στάση του σχολείου.

Επίσης ζητείται όπως:

α. σε όλα τα λεωφορεία αναγράφεται ο προορισμός.

β. αναρτήσει το ΚΤΕΛ σε όλες τις στάσεις το πρόγραμμα των δρομολογίων. και

γ. κατά την εκτέλεση των δρομολογίων από Φηρά –αεροδρόμιο – Μονόλιθος – ΑΒΙΣ,

σε κάθε επόμενο δρομολόγιο ακολουθείται η αντίστροφη διαδρομή, όπως αυτό ζητείται από τους κατοίκους.

ΘΕΜΑ 1ο Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι με την από 12-4-2017 αίτηση η «Κ.&Δ. ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» ζήτησε τη μίσθωση χώρου 53 τ.μ.έξω από το Νηπιαγωγείο Έξω Γωνιάς προς τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Στην από 23-6-2014 έκθεση ελέγχου του Δήμου για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων αναγράφεται ως σύνολο πλατείας 68 τμ και ελεύθερος διάδρομος 10Χ1,50 μ. Επειδή στην αίτηση του παρελθόντος έτους δεν γινόταν μνεία ελεύθερου διαδρόμου, με το 52/12-7-2016 έγγραφό μας είχαμε γνωστοποιήσει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν είχαμε αντίρρηση να εξεταζόταν κατά το παρελθόν έτος από την οικεία Επιτροπή η εκμίσθωση του χώρου υπό την προυπόθεση ότι θα γινόταν αστυνομικός έλεγχος ότι παραμένει ελεύθερος ο διάδρομος πλάτους 1,5 μ. και ότι δεν θα παρέμεναν στο λοιπό περιβάλλοντα χώρο άλλα αντικείμενα (πάγκοι, κ.λπ).

Επειδή στην αίτηση του τρέχοντος έτους ομοίως δεν γίνεται μνεία ελεύθερου διαδρόμου, μέλος του Τ.Σ. ζήτησε όπως το θέμα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου. Θέτω υπόψη σας τα ανωτέρω και εισηγούμαι όπως για το τρέχον έτος επιμετρηθεί εκ νέου η έκταση της πλατείας και κατά την περίοδο της μίσθωσης εξασφαλισθούν οι όροι που θέσαμε το προηγούμενο έτος (δηλαδή ελεύθερος διάδρομος πλάτους 1,5 μ. και απομάκρυνση στο λοιπό περιβάλλοντα χώρο άλλων αντικειμένων π.χ. πάγκοι, κ.λπ).

Μετά από διαλογική συζήτηση υιοθετείται η εισήγηση.

ΘΕΜΑ 2ο Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αυτό, είπε ότι η ………………………………….. έχει υποβάλει αίτηση για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση διατυπώνει ομόφωνα αρνητική γνώμη για τη χορήγηση βοηθήματος γιατί από τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει μη προγραμματισμένη ειδική ανάγκη.

ΘΕΜΑ 3ο Ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου

1. Με το 4715/2-5-2017 έγγραφο του Δήμου ζητήθηκε από τη ΔΕΥΑΘ η δωρεάν σύνδεση της παιδικής χαράς Σαρμαρίνας με το δίκτυο ύδρευσης προκειμένου να ποτίζονται τα δέντρα του αλσυλίου. Την ευθύνη ορθής χρήσης έχει η Τοπική Κοινότητα.

2. Αναγιγνώσκεται η από 15-5-2017 αναφορά της ΘΕΟΛΟΓΟΥ Άννας προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους, το οποίο κοινοποιείται και στο Τοπικό Συμβούλιο”.

1 Response

  1. Ο/Η fos λέει:

    Κε Σαλίβερε πραγματικά δείχνετε το δρόμο πως θα πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Τοπικής κοινότητας, θα πρότεινα και στους άλλους προέδρους Τοπικών Συμβουλίων να σας ”αντιγράψουν ”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *