ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ;

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας,   σας καλεί  σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί                       ΜΕ   ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  την    16η  του μηνός    Ιουνίου  2023, ημέρα της εβδομάδας    Παρασκευή   και ώρα 17:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.     ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 2ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

2.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 50/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΗΡΑΣ¨ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001760 .

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

 

 

3.     ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ .

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

4.     ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ (ΚΑΜΑΡΙ) Ν. ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

5.     ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘ. 7 & 9 ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

6.     ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.), ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Μ.Π.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΔΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

7.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

8.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΣΧΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

9.     ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “LM CONSTRUCTION AKTE” ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.   ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

10.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

11.  ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» ΜΕ Κ.Α. 30-7413.118.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

12.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

13.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

14.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑΣ Α-Α΄ ΚΑΙ Β-Β΄».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

15.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 5/2023 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΘ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

16.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 61/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ-ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ, ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31.2.2025».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

17.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

18.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  13 /2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ “ΠΡΟΣΩΠΟ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΦΗΡΩΝ-ΠΕΡΙΣΣΑΣ (ΕΥΘΕΙΑ- ΠΥΡΓΟΥ).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

19.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΘΩΝΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

20.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

 

 

21.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑΣ- ΣΙΚΙΝΟΥ- ΑΝΑΦΗΣ- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ- ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΡΑ- ΣΑΦΙ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

22.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑΣ- ΣΙΚΙΝΟΥ- ΑΝΑΦΗΣ- ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ- ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΡΑ- ΣΑΦΙ ΑΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

23.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *