ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Χ. ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

 

 

“Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Νοτίου Αιγαίου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτίου Αιγαίου και εξέλεξε ως Πρόεδρο την καθηγήτρια και Πρόεδρο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου –Διευθύντρια Π.Μ.Σ. κ. Χρυσή Βιτσιλάκη.

Το εν λόγω Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε συνέχεια πλήρους εφαρμογής των προβλεπομένων από τον Ν. 4386/16 διαδικασιών προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και τελικά εκλογής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στην θέση του αντιπροέδρου του ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου εξελέγη ο κ. Δημήτρης Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και Γραμματέας η κ. Ρία Φιλιππάκη, οικονομολόγος – εκπαιδευτικός.

Το ΠΣΕΚ είναι 11μελές όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ (Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) η σύσταση του οποίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την έναρξη υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισμού των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών ή τμημάτων της αγοράς και στην συγκέντρωση τοπικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πόρων γύρω από ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κεντρικός αναπτυξιακός στόχος για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) παγκοσμίως , μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Η υποστήριξη που παρέχει το ΠΣΕΚ στην υλοποίηση της Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, παρέχεται µε εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Βιογραφικό της Χρυσής Βιτσιλάκη

  • Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Διευθύντρια Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΤΕΠΑΕΣ
  • Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Τέως Κοσμητόρησσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιου Αιγαίου”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *