ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΜΠΗΣ

 

 

 

 
  “Από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2021, το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ), σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας και το Ιταλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποίησε στη Σαντορίνη τις παρακάτω εργασίες:
 
1. Την εγκατάσταση ενός νέου σταθμού παρακολούθησης, συνεχούς καταγραφής και τηλεμετάδοσης σε πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας των ατμίδων και του εδάφους στην κορυφή της Νέας Καμένης. Ο σταθμός παρακολούθησης που εγκαταστάθηκε, καταγράφει και μεταδίδει τη μέγιστη θερμοκρασία των ατμίδων της κορυφής, καθώς και τη θερμοκρασία τριών σημείων, κατά μήκος μίας τομής μήκους 30 μέτρων και σε ανατολική κατεύθυνση, με στόχο την ανίχνευση πιθανών μεταβολών στη θερμική κατάσταση του χώρου. Ο εξοπλισμός αυτός ανήκει στην ΕΑΓΜΕ, η οποία παρέχει ελεύθερη και συνεχή πρόσβαση στα δεδομένα που καταγράφονται.
 
 
2. Τη δειγματοληψία των θερμών ρευστών που εκλύονται από τις ατμίδες και μετρήσεις των φυσικο-χημικών παραμέτρων τους. Η δειγματοληψία των ρευστών που εκλύονται από τις ατμίδες πραγματοποιήθηκε σε 4 σημεία. Πρόκειται για την σταθερή περιοδική δειγματοληψία που πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Δυστυχώς, για το προηγούμενο έτος (2020) δεν κατέστη δυνατή η δειγματοληψία, λόγω των προβλημάτων μετακίνησης εξαιτίας του COVID-19. Τα δείγματα που συλλέγονται αναλύονται στη συνέχεια στα εργαστήρια της Ιταλίας και οι τιμές συγκρίνονται με αυτές των προηγούμενων ετών, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκονται στο φάσμα διακύμανσης των τιμών κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.
 
3. Μετρήσεις της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος, τόσο από την περιοχή των ατμίδων και θερμών εδαφών στην κορυφή της Νέας Καμένης, όσο και από τις περιοχές της Θήρας που διέρχονται οι ενεργές ηφαιστειο-τεκτονικές γραμμές του Κολούμπου και της Καμένης. Οι μετρήσεις της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα από το έδαφος, πραγματοποιούνται επίσης σε ετήσια τουλάχιστον βάση και σε ένα προκαθορισμένο δίκτυο σημείων μέτρησης, με στόχο επίσης την εκτίμηση της κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.
4. Την αποτύπωση με κάμερα υπέρυθρων ακτίνων της θερμικής κατάστασης του όλου χώρου της κορυφής της Νέας Καμένης. Η αποτύπωση αυτή επαναλαμβάνεται επίσης ανά έτος και έχει τον ίδιο στόχο με τις προηγούμενες εργασίες.
Οι τιμές που προέκυψαν από όλες τις μετρήσεις κυμαίνονται στο φάσμα των τιμών κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.
Ο Γεν. Γραμματέας, Κ. Παπαζάχος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος, Γ. Βουγιουκαλάκης, Δ/ντης Γεωθερμίας ΙΓΜΕ”. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *