ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

 

  “Θήρα, 27 / 04 / 2021
Προς:
Δήμαρχο κ. Σιγάλα Αντώνιο
Επικεφαλείς Παρατάξεων
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δελτίο Τύπου
Προτάσεις για συζήτηση επί των προβλημάτων
του Δ.Δ. Επισκοπής – Γωνιάς Θήρας
Έχοντας ξοδέψει χρόνο σε ατελέσφορες επικοινωνίες, αναρίθμητα
συμβούλια και συναντήσεις, συζητήσεις επί συζητήσεων, τροποποιήσεις
στις τροποποιήσεις, εντάσεις και υποσχέσεις, επιλέγουμε να
αποστασιοποιηθούμε από όλη αυτή την ταραχή που δεν κατανοούμε
διόλου τι και ποιούς εξυπηρετεί. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για
την εξέλιξη και την αναβάθμιση του χωριού μας, και προχωράμε σε
κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις.
Συσκεφθήκαμε λοιπόν και προτείνουμε τα εξής:

1) Καθίζηση
Σε ότι αφορά την καθίζηση επί των οδών Παναγιάς Μυρτιδιωτίσσης και
Αφροδίτης. Είναι σαφέστατα ένα ζήτημα υψηλής επικινδυνότητας της
δημόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς και αισθητικής. Τους κατοίκους
και τους επισκέπτες δεν τους αφορά σε ποιόν ανήκει ο χώρος, αν είναι
δηλαδή η λακκούβα σε ιδιωτικό ή δημόσιο έδαφος. Αφού όλες οι
υπηρεσίες, τόσο η Τεχνική Υπηρεσία του Επαρχείου, όσο και η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου αλλά και η Πολεοδομία το χρήζουν επισφαλές θα

2
πρέπει άμεσα να γίνει η αποκατάσταση του εδάφους ώστε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα και να προβεί ο Δήμος σε όλες τις
ενέργειες για να αποζημιωθεί από τον ιδιοκτήτη της έκτασης, στην
προκειμένη από την ΕΤΑΔ. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει και στο
παρελθόν.

2) Κυκλοφοριακή μελέτη
Όπως γνωρίζετε εσείς, εμείς και οι τεχνικές υπηρεσίες η κυκλοφοριακή
μελέτη του κ. Κωνσταντινίδη είναι του 2009. Από τότε έως τώρα οι
ανάγκες των κατοίκων και του χωριού έχουν μεταβληθεί. Το ορθό θα
ήταν να γίνει μια ΝΕΑ Κυκλοφοριακή Μελέτη με αποτύπωση πάρκων,
κοινόχρηστων χώρων, άθλησης και ψυχαγωγίας. Επειδή όπως
γνωρίζουμε όλοι, αυτή την στιγμή εξελίσσεται η πολεοδομική μελέτη του
Καμαρίου και σύντομα περνάμε στην επόμενη φάση, την 2η φάση η
οποία θα ορίσει χρήσεις γης στο χωριό μας ξέρουμε ότι δεν μπορούμε
να κάνουμε νέα κυκλοφοριακή μελέτη έως ότου ολοκληρωθεί ο
πολεοδομικός σχεδιασμός.

 

Ζητάμε λοιπόν, την παρούσα και
τροποποιημένη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας,
κυκλοφοριακή μελέτη, όπως την έχουμε ήδη προτείνει μέσω του τοπικού
συμβουλίου, με αριθμό Απόφασης 09/2021 ( αρ.Πρωτ. 3585/03-2021) η
οποία να ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης. Εν
συνεχεία, να συνταχθεί εκ νέου μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα
βασίζεται στις νέες χρήσεις γης που θα έχουν κατοχυρωθεί από την
Πολεοδομική μελέτη.

 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στις δύο
μελέτες, τόσο στην Πολεοδομική όσο και στην Κυκλοφοριακή, το παλιό
χωριό, η Μέσα Γωνιά, απουσιάζει εξ ολοκλήρου. Η ανάγκη για
Πολεοδομική και κυκλοφοριακή μελέτη είναι άμεση λόγω της μεγάλης
ανάπτυξης που εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα στον οικισμό κατόπιν
και αιτημάτων των κατοίκων.

 

3) Δρόμος κ. Ευαγγέλου Σιγάλα
Με βάση την υπ’ αριθμό 2845/09-03-2021 αίτηση πολιτών ζητάμε
από την Τεχνική Υπηρεσία να κρίνει άμεση και επιτακτική την
αγορά του οικοπέδου του κ. Ευαγγέλου Σιγάλα με ΚΑΕΚ

 

3
29044058115. Αφού το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελεί μοναδικής
θέσης τόσο για χώρο στάθμευσης των επισκεπτών αλλά και των
μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών της αρχαίας Θήρας.
Επίσης έπειτα από την ολοκλήρωση της χωρικής μεταβολής από
πλευράς του κ. Σιγάλα το χωρίο μας διασπάστηκε αφού τόσο οι
κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες δεν μπορούν να μεταβούν στην
διάσημη παραλία του νησιού μας. Στην περίπτωση που δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί η άμεση αγορά του ακινήτου σε μια
συμφέρουσα τιμή για τον Δήμο θα πρέπει να γίνουν όλες οι
απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να διασφαλιστούν τα νομικά
δικαιώματα του Δήμου επί του δρόμου αυτού, ο οποίος έχει δοθεί
στην κυκλοφορία από το 1990 με όρο.

 

 

4) Δημοτικά Παρκινγκ
a. Άμεση ενοικίαση του παρκινγκ της Καμάρας όπως
συνέβαινε πάντα μιας και τόσα χρόνια λειτουργούσε σαν
χώρος στάθμευσης και αποτελούσε πνοή ζωής τόσο για
τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κάτοικους. Μη
νοικιάζοντας το συγκεκριμένο χώρο επηρεάζουμε την
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά στερούμε
και από τους μόνιμους κατοίκους ένα ζωτικό χώρο
στάθμευσης. Παρόμοια περίπτωση είναι το παρκινγκ της
Περίσσας, στην περιοχή Κολλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει
ακριβώς την ίδια νομοθεσία με το παρκινγκ της Καμάρας και
βρίσκεται επίσης στα όρια αρχαιολογικού χώρου.

 

Παρόλα αυτά όχι μόνο χρησιμοποιείται σαν χώρος στάθμευσης αλλά
έχει ασφαλτωθεί και έχει δοθεί χρόνια τώρα σε κοινή χρήση.
Στην ίδια νομική κατάσταση (αρχαιολογικός χώρος και
απόσταση από τον αιγιαλό) βρίσκεται και ο χώρος
στάθμευσης που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του
Αρχαιολογικού χώρου στο Ακρωτήρι.
b. Παρκινγκ Συρίγου. Ζητάμε από την Νομική Υπηρεσία να
μας ενημερώσει για τις κινήσεις του Δήμου Θήρας σε σχέση

με κάθε νόμιμη διεκδίκηση του Θηραϊκού λαού από την
διαθήκη του Γ. Π. Συρίγου. Το συγκεκριμένο ακίνητο μαζί με
αρκετά άλλα αποτελεί περιουσία του Θηραϊκού λαού και θα
πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα
να γίνει η ακύρωση της αγοροπωλησίας και να προστεθεί
στα ακίνητα που θα συμπεριληφθούν στο υπό ίδρυση ίδρυμα
Συρίγου.

 

c. Κάμπινγκ. Να διεκδικηθεί από τον δήμο και να δοθεί σε
κοινή χρήση τόσο για τους μόνιμους κάτοικους αλλά και για
τους επισκέπτες. Επιπλέον, ένα από τα κτίσματα του να
διαμορφωθεί σε κέντρο πληροφοριών των επισκεπτών του
χωριού. Σχετικά με το καμπινγκ θεωρείται απαραίτητο να
διεκδικηθεί εξολοκλήρου από το Δήμο Θήρας η κυριότητα
του. Τόσο η γεωγραφική του θέση αλλά και η έκταση του
αποτελούν καίρια σημασία για την ανάπτυξη και της ανάγκες
της κοινότητας μας.

 

 

d. Νίνα Μάινα. Να επιδιωχθεί επικοινωνία και να προταθεί
στον εκκαθαριστή της περιουσίας της το οικόπεδο της επί
του εσωπαραλιακού δρόμου, όμορο του εστιατορίου
Φυστικιές, να αξιοποιηθεί ως παρκινγκ.

 

5) Φωτισμός πεζοδρομίου και δρόμου
Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στον φωτισμό της γειτονιάς του
βόρειου Καμαρίου γενικότερα και η περιοχή που εντάσσεται το
πεζοδρόμιο της οδού Νηρηίδων ειδικότερα (περιοχή ξενοδοχείων
Αlexandra, LA BELLEZA κλπ). Επιπροσθέτως, να
πραγματοποιηθεί ο φωτισμός του δρόμου του παρκινγκ της
Καμάρας από το ύψος του οικοπέδου του Σιγάλα Ευάγγελου με
ΚΑΕΚ 29044058115 μέχρι και τον δρόμο που οδηγεί στο μονοπάτι
στην Αρχαία Θήρα (έως το οικόπεδο με ΚΑΕΚ 290440538100).
Τέλος, ο παραλιακός πεζόδρομος παραμένει σκοτεινός χωρις
φωτισμό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εντός εκάστοτε ετους
για άγνωστο λόγο. Παρακαλείται η φωταγώγηση του για την
εύρυθμη κυκλοφορία εντός του παραλιακού πεζόδρομου.

 

6) Λεωφορειακή γραμμή – εσωτερική συγκοινωνία
Το Καμάρι μπορεί να εξυπηρετηθεί με 2 λεωφορειακές γραμμές.
Δυο γραμμές οι οποίες να διασχίζουν και να ενώνουν όλο το
Καμάρι ανά 15 λεπτά. Η Γραμμή 1 να ακολουθεί το παγιωμένο
δρομολόγιο που εκτελούταν δεκαετίες τώρα: οδών Μυρτιδιωτίσσης
– Αρχαίας Θήρας – Μεγάλου Αλεξάνδρου – Μακεδονίας με
επιστροφή στην Μυρτιδιωτίσσης. Γραμμή 2: ΑΒΙΣ – Αγίου
Νεκταρίου – Γήπεδο και πίσω. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κάποια
δρομολόγια της Γραμμής 1 και της Γραμμής 2 να διέρχονται από
τον οικισμό της Μέσα Γωνιάς.

 

 

Εσωτερική Συγκοινωνία
Σωτήρια λύση για την αποσυμφόρηση του χωριού θα δώσει η
εσωτερική συγκοινωνία, μια πρόταση που η δημοτική αρχή είχε
ανακοινώσει από την ανάληψη των καθηκόντων της. Μόνο έτσι το
Καμάρι θα καταφέρει να γίνει ένας βιώσιμος τουριστικός
προορισμός, αφού με αυτό τον τρόπο θα αποσυμπιεσθεί το χωρίο
από τα οχήματα, θα μονοδρομηθούν μεγάλα τμήματα του χωριού
και θα πεζοδρομηθούν ακόμα μεγαλύτερα. Προτεινόμενη αφετηρία
για την εσωτερική συγκοινωνία είναι το ακίνητο βόρεια από τους
στάβλους, το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στο κέντρο του
χωριού έτσι τμήμα αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες εσωτερικής συγκοινωνίας και το υπόλοιπο ως χώρος
στάθμευσης.

 

 

Μάινας Ηλίας Περιφερειακός Σύμβουλος
Μάινας Γιάννης Δημοτικός Σύμβουλος – ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ
Βασίλης Αλαφούζος Δημοτικός Σύμβουλος – ΤΩΡΑ
Ειρήνη Φύτρου Ανεξάρτητη Τοπική Σύμβουλος Καμαρίου
Αρτέμης Δακουτρός Ανεξάρτητος Τοπικός Σύμβουλος Καμαρίου
Αγάπη Ρούσσου Ανεξάρτητη Τοπική Σύμβουλος Καμαρίου”. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *