ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

“Πλήρωση θέσεων Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου, για το

  1. Δημοτικό Σχολείο Εμπορείου: μία (1) θέση.

1. Η πρόσληψη θα γίνει από 9/01/2018 έως την λήξη του σχολικού έτους

2. Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

α) Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Θήρας.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα

αδίκημα

3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:

Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, οι οποίες και μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγω τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

4. Στον εθελοντή σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ (για τον μήνα Ιούνιο η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00ευρώ) για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.

5. Ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «STOP» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.

7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.

8. Θα ληφθούν υπόψη κοινωνικά κριτήρια επιλογής όπως ανεργία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από τις 03/01/2018 μέχρι τις 08/01/2018, από τις 9.00 έως τις 12.00 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής άνωθεν (ΕΛΤΑ) προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 201 και ελείψη αυτού του έτους 2016. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί

Η επιτροπή που θα εξετάσει τις αιτήσεις και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό θα είναι σύμφωνα με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πρώην ΥΠ.Ε.Π.Θ.) και θα αποτελείται από τους:

  • Δ/ντη Σχολικής Μονάδας
  • Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θήρας
  • Εκπρόσωπο Γονέων

.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στις Σχολικές Μονάδες και στο site του Δήμου Θήρας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής άνωθεν (ΕΛΤΑ)”.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *