Προσλήψεις ορισμένου χρόνου από τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας του Δήμου Θήρας

Η υποβολή των αιτήσεων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
«περίοδος 2021-2022» συγχρηματοδοτουμένη από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο, θα ξεκινήσει από αύριο Παρασκευή 10 Ιουνίου με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα στις 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

Τα Έντυπα αίτησης και το «Παράρτημα Ανακοίνωσης (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Φορέα μας: www.okmp.gr στην ενότητα  NEA.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
( okmp@1353.syzefxis.gov.gr ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Θήρα, 09/06/2022
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Νομικού Κυριακή

Για τον Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Θήρας
okmp@1353.syzefxis.gov.gr
22860 31075 τηλ
22860 34258 φαξ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *