ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΕΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ