ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

 

  “Ως ανεξάρτητοι τοπικοί σύμβουλοι,
Ακολουθώντας την τυπική και νομότυπη διαδικασία προτείναμε ως
κατεπείγοντα τα κάτωθι ζητήματα στη σύγκληση του τοπικού
συμβουλίου, που έγινε στις 26/3/2021 ώρα 17:30. Για τα θέματα αυτά
έχουμε οχλήσει προφορικά πλείστες φορές. Η εγκύκλιος, που εξέδωσε
το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ∆/ΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α με

 

  Αριθ.Πρωτ.: 7079/2015, ορίζει ότι:
Συζήτηση κατεπειγόντων θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης
προγραµµατισµένης συνεδρίασης (άρθρο 67, παρ. 7 του ν. 3852/2010)
Στην περίπτωση που έχει ήδη προγραµµατιστεί η επόµενη συνεδρίαση

του συµβουλίου και έχει επιδοθεί η πρόσκληση στους συµβούλους
αλλά προκύψουν, κατά την αιτιολογηµένη εκτίµηση, περιοριστικά, του
προέδρου του συµβουλίου ή συµβούλου επικεφαλής παράταξης
κατεπείγοντα θέµατα τα οποία πρέπει να τεθούν στο συµβούλιο,
υπάρχει η δυνατότητα, µετά από πρότασή τους, αυτά να συζητηθούν
εκτός ηµερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή το συµβούλιο είναι
αυτό που θα αποφανθεί καταρχήν για το κατεπείγον ή όχι των
θεµάτων, χωρίς συζήτηση, χωρίς δηλ. παράθεση αιτιολογίας, µε
απόφασή του η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών του. Εάν κρίνει ότι τα θέµατα είναι
πράγµατι κατεπείγοντα θα προχωρήσει στη συνέχεια στη συζήτηση
τους πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων που είναι
εγγεγραµµένα στην ηµερήσια διάταξη.

 

  Η σχετική απόφαση επί των εν
λόγω θεµάτων λαµβάνεται και πάλι µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου. Το συµβούλιο
καλείται εποµένως στην περίπτωση αυτή να λάβει δύο (2) αποφάσεις
µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του: αν
ένα ή περισσότερα θέµατα που εισάγονται ως κατεπείγοντα είναι
πράγµατι κατεπείγοντα, εφόσον κρίνει ότι ένα θέµα είναι κατεπείγον,
αποφασίζει επί του συγκεκριµένου θέµατος ή θεμάτων. Οι παραπάνω
διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και σε δημοτικό αλλά και σε τοπικό
συμβούλιο.

 

  Παρά την εγκύκλιο αυτή και τον νόμο, η Πρόεδρος παραβίασε το
δικαίωμά μας να ψηφίσουμε κατά πλειοψηφία τα κατεπείγοντα, οπότε
θέτουμε σε σας το ζήτημα ενημέρωσής μας για τα κάτωθι ζητήματα, ως
έχοντες απόλυτο έννομο συμφέρον προς την ενημέρωσή μας αυτή.
Τα θέματα:
– Ενημέρωση για τις διενέργειες που έχουν διεκπεραιωθεί σχετικά
με την άμεση αποκατάσταση και το προτεινόμενο πλάνο δράσης
της καθίζησης του δρόμου στους στάβλους – στάση ΚΤΕΛ.

 

– Ζητάμε ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα χωροταξική μελέτη.
Τι έχει παραδοθεί και τι υπολείπεται ? Γιατί καθυστερεί?
– Με βάση την υπ’ αριθμό 2845/09-03-2021 αίτηση των πολιτών
ζητάμε την ενημέρωσή μας σχετικά με την διεκδίκηση δρόμου
από το οικόπεδο του κ.Ευαγγέλου Σιγάλα με ΚΑΕΚ 29044058115
– Ζητάμε την ενημέρωσή μας σχετικά με την διαθεσιμότητα
Δημοτικών παρκινγκ στο Καμάρι Θήρας.
– Ζητάμε να μας ενημερώσετε για τις κινήσεις του Δήμου Θήρας σε
σχέση με κάθε νόμιμη διεκδίκηση του Θηραϊκού λαού από την
διαθήκη του Γ.Π.Συρίγου”.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *