Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ ΟΡΙΣΕ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Ο ΣΙΓΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

 

 

Φωτό: Σταύρος Κουταλίδης

“Ο Δήμαρχος Θήρας, ορίζει ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Θήρας τον ΣΙΓΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟ του
Πέτρου, με θητεία από 18-09-2020 έως 04-09-2021 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής :
1. Την ευθύνη της παρακολούθησης της εφαρμογής των αναπτυξιακών πολιτικών του Δήμου
στον πρωτογενή τομέα.
2. Την παρακολούθηση της σύνταξης και υποβολής του φακέλου για την υπαγωγή του
σαντορινιού αμπελώνα στο καθεστώς της Σύμβασης της UNESCO για την διαφύλαξη της
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Την πρόταση και παρακολούθηση των μέτρων για την προστασία, ενδυνάμωση και ανάδειξη
του παραδοσιακού αμπελώνα της Σαντορίνης.
Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, πλην χρηματικών
ενταλμάτων, έγγραφα του Δήμου που είναι απαραίτητα για την ορθή, σύννομη και
αποτελεσματική λειτουργία των ανωτέρω δράσεων (προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις
του Δήμου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, βεβαιώσεις, κλπ.).

 

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με
τον Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους, στους Αντιδημάρχους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεως της με νεότερη απόφαση του Δημάρχου”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *