ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ; ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ;

 

 

Η κοινωνία της Σαντορίνης, γνώριζε και γνωρίζει την  αδυναμία εύρεσης γιατρών που παρά τις ικανοποιητικές αμοιβές, ίσως λόγω της περιορισμένου χρόνου σύμβασης, δεν ανταποκρίνονται στις συνεχείς προκηρύξεις.

Εντάξει οι γιατροί. Αλλά να γίνονται ιδιωτικές συμβάσεις και για την  καθαριότητα;. Το έγγραφο της ΑΕΜΥ που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια, αναφέρει την ανάθεση της καθαριότητας για τρεις (3) μήνες, έναντι του ποσού είκοσι ενός χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (21.888,00€).

Η ανάρτηση στη “Διαύγεια” έχει ημερομηνία 25 Ιουλίου 2023.  Για την ώρα, μόνο απορίες.

 

 

“Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού ύψους είκοσι ενός χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (21.888,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του λογαριασμού 61.98.16.80 (Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές Υπηρεσίες) για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη […].

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού είκοσι ενός χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ
ευρώ (21.888,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του λογαριασμού 61.98.16.80 (Αμοιβή Νομικών Προσώπων για Ειδικές
Υπηρεσίες) και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α
του αρθρ.4 του π .δ 80/2016.
Υπόλοιπο προς ανάληψη 24.276,51 €”.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *