Νοσοκομείο Θήρας: Γράμμα στον Άη Βασίλη

Νέες προκηρύξεις 12μηνιτών

 

 

 

Καμία αποτυχία στην επιστήμη, δεν λογίζεται σαν τέτοια, αν καταγράφεται μεθοδικά η διαδικασία πειραματικού ελέγχου. Γιατί, όταν αυτή προκύψει, η επιστήμη, έχει πλέον στη βιβλιογραφία της ένα ακόμα τρόπο που κάτι δεν λειτουργεί. Έτσι, οι επόμενοι ερευνητές τον αποφεύγουν ή επανεξετάζουν ενδελεχώς τις συνθήκες.

 

Όταν όμως, ένας επιστήμονας, επιχειρεί ξανά και ξανά το ίδιο πείραμα, με τις ίδιες συνθήκες και σε επαναλαμβανόμενο μοτίβο, τότε ή είναι αφελής για να πιστεύει πως θα προκύψει διαφορετικό αποτέλεσμα ή έχει κρυφά πειράξει τις παραμέτρους. Για λίγη, εφήμερη προσοχή. Μπορεί ακόμα, και για άλλοθι επιστημοσύνης και δράσης.

Μπορεί πάλι, να πιστεύει στον καλοκάγαθο, κοκκινοντυμένο ευσωμούλη της Coca Cola και να κρεμά ευμεγέθη κάλτσα στην καμινάδα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α.Π.Υ. ΜΕ ΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ »

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)[…]

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα ακολούθως, για τη σύναψη συνεργασίας με το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ για έως ένα έτος με καθεστώς έκδοσης από αυτούς απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου να υποστηρίξουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας στην Εταιρεία με την επωνυμία Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και συγκεκριμένα στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο

1

ΤΕ Νοσηλευτών (ελλείψει ΤΕ θα καλυφθεί με ΔΕ β. νοσηλευτών)

3

Η συνεργασία αφορά:

σε παροχή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος της νοσηλευτικής υπηρεσίας, για πλήρες πενθήμερο ωράριο (κυλιόμενο) / Συνολικό κόστος έργου για 12 μήνες: 21.983,76€

2

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

2

Η συνεργασία αφορά:

σε παροχή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος της διοικητικής υπηρεσίας, για πλήρες πενθήμερο ωράριο / Συνολικό κόστος έργου για 12 μήνες: 21.983,76€

3

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

2

Η συνεργασία αφορά:

σε παροχή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος της ιατρικής υπηρεσίας (μικροβιολογικό τμήμα) , για πλήρες πενθήμερο ωράριο (κυλιόμενο) / Συνολικό κόστος έργου για 12 μήνες: 21.983,76€

4

ΠΕ Βιολόγων

1

Η συνεργασία αφορά:

σε παροχή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος της ιατρικής υπηρεσίας (μικροβιολογικό τμήμα) , για πλήρες πενθήμερο ωράριο / Συνολικό κόστος έργου για 12 μήνες: 23.982,36€

5

ΠΕ Μηχανικών

1

Η συνεργασία αφορά:

σε παροχή υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος της τεχνικής υπηρεσίας, για πλήρες πενθήμερο ωράριο / Συνολικό κόστος έργου για 12 μήνες: 23.982,36€

ΣΥΝΟΛΟ :

9

Η παροχή των υπηρεσιών των εξωτερικών συνεργατών θα γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ενδεικτικά αναφέρονται κυλιόμενο ωράριο, σε κάποιες ειδικότητες, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τα μηνιαία προγράμματα, σύμφωνα με τις ανάγκες για την προσήκουσα και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων που θα υποβάλλουν σε συνάρτηση με ατομική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας.

Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αποτυπωθεί σε πρακτικό που θα συνταχθεί από την ανωτέρω Επιτροπή και θα κυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Εν συνεχεία, οι επιλεγέντες συνεργάτες θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν και να υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας με τους ειδικούς όρους όπως αυτοί αφορούν έκαστη εκ των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα περιέχοντα στον ανωτέρω πίνακα για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αμοιβή τους. Υπογραμμίζεται ότι το ακριβές πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών, ως επίσης και το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των ατομικών συνεντεύξεων.

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.-Γ.Ν.Θ. σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 22/12/2023 έως και 12/01/2024, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να την αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) να την αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή

γ) να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, Καρτεράδος, Θήρα, τ.κ. 84700, Υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού…”. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *