ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΡΟΥΣΣΟ

 

 

 

 

 

“Απόφαση του Ιδρύματος «ΘΩΡΑΞ THORAX Κέντρο Ερευνών Εντατικής – Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος» για την δωρεά χρημάτων για την ανέγερση κατοικιών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμονής των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023, εγώ ο Ιδρυτής και ισόβιος Διοικητής του Ιδρύματος (ν.π.ι.δ.) «ΘΩΡΑΞ – Κέντρο Ερευνών Εντατικής και Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος» (εφεξής: «’Ιδρυμα ΘΩΡΑΞ») που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Υψηλάντου αρ. 59 (Τ.Κ. 11521), με ΑΦΜ 090186413 της Δ’ΔΟΥ Αθήνας,

 

Αποφασίζει

 

Να προσφερθεί από το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ,

 

Δωρεά ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€)

 

για την ανέγερση κατοικιών οι οποίες θα εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμονής των ιατρών εντατικής και επείγουσας ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ, ο οποίος κυρώθηκε με το από 9.4.1992 Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. Β’ 271/17.4.1992 ΦΕΚ, σκοπός του Ιδρύματος ΘΩΡΑΞ είναι η μελέτη όλων των προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την αντιμετώπιση ανάγκης εντατιΚ11ς και επείγουσας ιατριΚ11ς αρωγής/υποστήριξης. Στα προβλήματα αυτά, εντάσσεται, μεταξύ άλλων, ο «γενικός προγραμματισμός για την προσαρμοσμένη στις Ελληνικές ειδικές συνθήκες οργάνωση των ειδικών αυτοτελών μονάδων, την εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού και τη συστηματtΚ1Ί διαρΚll διερεύνηση των συναφών προβλημάτων».

 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, ενώ διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατρικά μηχανήματα νέας τεχνολογίας), δεν διαθέτει επαρκές ιατρικό προσωπικό, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί και να αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες εντατικής και επείγουσας ιατρικής αρωγής/υποστήριξης των ασθενών (κατοίκων και τουριστών) του νησιού. Σε μόνιμη βάση, υπάρχει έλλειψη ιατρικού προσωπικού βασικών ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δεν υπάρχει, κατά καιρούς, γενικός ιατρός, παθολόγος, αναισθησιολόγος, καρδιολόγος και μικροβιολόγος.

 

 

Εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ακόμη και σχετικά απλά πλην όμως επείγοντα ιατρικά περιστατικά, είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν από το Γενικό Νοσοκομείο Θ1Ίρας. ΊΌ πρόβλημα αυτό εντείνεται φυσικά κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου, που η επισκεψιμότητα του νησιού, το οποίο αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως, αυξάνεται κατακόρυφα. Έτσι, πολύ, συχνά κα0ίσταται αναγκαία η διακομιδή ασ0ενών σε άλλα νοσοκομεία (κυρίως στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και σε νοσοκομεία των Αθηνών). Η  διακομιδή γίνεται είτε με πτητικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας είτε με πλωτά μέσα του Λιμενικού είτε (πιο σπάνια) με το υγειονομικό ιδιωτικό αεροσκάφος του Ιδρύματος Λ. & Ε. Νομικού.

 

Βεβαίως, η αδυναμία αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών από το Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης και η διακομιδή των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, έχει αρνητικά αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα: Καταρχάς, μέχρι την ολοκλήρωση της διακομιδής και την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο μεταφοράς χάνεται πολύτιμος χρόνος για την υγεία του. Περαιτέρω, τόσο οι αεροδιακομιδές με πτητικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας όσο και οι διακομιδές με πλωτά μέσα του Λιμενικού έχουν τεράστιο οικονομικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο (για την προμήθεια καυσίμων, την συντήρηση των αεροσκαφών και των σκαφών κλπ). Τέλος, δημιουργείται συμφόρηση στα νοσοκομεία μεταφοράς, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερα περιστατικά από όσα τους αναλογούν.

 

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού οφείλεται στο γεγονός ότι οι ιατροί που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας αδυνατούν να εξεύρουν κατοικία για την διαμονή τους στο νησί. Ειδικά μετά τον Δεκέμβριο του 2022, το πρόβλημα έλλειψης οικιών προς ενοικίαση στο νησί, έχει ενταθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια διαθέσιμων οικιών για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη στέγασης των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Το δε κόστος μίσθωσης των ελάχιστων διαθέσιμων κατοικιών αναλογεί στο πολλαπλάσιο του μισθού ενός ιατρού.

 

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι ιατροί που στελεχώνουν σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας διαμένουν είτε στο Πτωχοκομείο Θήρας είτε σε hostel (φθηνός ξενώνας με κοινόχρηστες υποδομές), ο ένας πάνω στον άλλον! Η διοικήτρια δε του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας διαμένει άλλοτε σε ξενοδοχείο και άλλοτε στο νοσοκομείο!

 

Υπό τις συνθήκες αυτές, δυσχεραίνεται η πρόσληψη ιατρών, αφού το σημαντικό ζήτημα της διαμονής τους είναι δισεπίλυτο αν όχι άλυτο. Έτσι, παρά τις συνεχείς προκηρύξεις θέσεων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, δεν εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον από ιατρούς.

 

Δεδομένων των ανωτέρω, το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ αποφάσισε, στο πλαίσιο του σκοπού του για την αντιμετώπιση ανάγκης εντατικής και επείγουσας ιατρικής αρωγής/υποστήριξης, και προς επίλυση του προβλ11ματος στέγασης των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, να προσφέρει, ως δωρεά, το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), το οποίο Θα καλύψει μέρος των εξόδων που αφορούν στην κατασκευή και τον εξοπλισμό 5-7 περίπου κατοικιών, στις οποίες θα φιλοξενείται (έναντι λογικού> μισθώματος) το ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

 

περαιτέρω, ορισμένες από τις κατοικίες που Θα κατασκευαστούν Θα χρησιμοποιούνται για την φιλοξενία επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι Θα αναλαμβάνουν, κατά περιόδους, την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ως άνω νοσοκομείου.

 

Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ έχει προϋπολογίσει τη συγκεκριμένη δωρεά, δηλαδή τα αντίστοιχα χρήματα είναι ήδη διαθέσιμα στον λογαριασμό που τηρεί το ίδρυμα στην Alpha Bank

 

Το συνολικό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού των κατοικιών που θα ανεγερθούν, θα καλυφθεί και από άλλες δωρεές από φορείς ή/και ιδιώτες, εντός και εκτός Σαντορίνης, όπως έγινε και στο παρελθόν με την αγορά του οικοπέδου για την ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

 

Το Ίδρυμα ΘΩΡΑΞ βρίσκεται 11δη σε συνεννόηση με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Κωνσταντίνου Ιωάννου Ρούσσου και Αικατερίνης Κωνσταντίνου Ρούσσου, το οποίο εδρεύει στην Σαντορίνη και προτίθεται, στο πλαίσιο του κοινωφελούς σκοπού του, να αναλάβει την ανοικοδόμηση των ανωτέρω κατοικιών σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του που βρίσκεται στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης. Τα όποια έσοδα του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κωνσταντίνου Ιωάννου Ρούσσου και Αικατερίνης Κωνσταντίνου Ρούσσου από την εκμετάλλευση (εκμίσθωση, παραχώρηση κλπ) των ανεγερθησόμενων κατοικιών θα διατίθενται για τους κοινωφελείς σκοπούς του ιδρύματος αυτού (ενίσχυση Πτωχοκομείου Θήρας, βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Σαντορίνης κλπ).

 

Αντίγραφο του παρόντος πρακτικού μαζί με σχετική επιστολή, θα κοινοποιηθεί στα κάτωθι νομικά και φυσικά πρόσωπα, με την αισιόδοξη σκέψη και την ελπίδα ότι θα συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου:

 

  • Γενικό Νοσοκομείο Θήρας
  • Ιερά Μητρόπολη Θ11ρας, Αμοργού και Νήσων
  • Δήμος Θήρας
  • ‘Ίδρυμα Λούλας και Ευάγγελου Νομικού (τελεφερίκ)
  • Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Κωνσταντίνου Ιω. Ρούσσου και Αικατερίνης Κων. Ρούσσου»
  • Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου
  • ΑΙΓΕΑΣ – Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου

Όλα τα Ιδρύματα, τα Σωματεία, τους κατοίκους και φίλους της Σαντορίνης, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας του νησιού”.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *